Encontrados 1979 resultados para: Izrael

 • Így áldotta meg õket azon a napon, közben ezt mondta: "Bennetek kíván majd Izrael áldást magának, amikor így szól: Isten tegyen benneteket hasonlóvá Efraimhoz és Manasszéhoz." Így Efraimot Manassze elé helyezte. (Teremtés könyve 48, 20)

 • Azután Izrael így szólt Józsefhez: "Nézd, én meghalok. Isten azonban veletek lesz és visszavezet benneteket atyáitok földjére. (Teremtés könyve 48, 21)

 • De egy erõs széttörte íjukat. Jákob erõsének keze, Izrael sziklájának neve szétzúzta karjuk inait, (Teremtés könyve 49, 24)

 • Ez Izrael tizenkét törzse, ez, amit atyjuk mondott nekik, amikor megáldotta õket. Mindegyikre a megfelelõ áldást adta. (Teremtés könyve 49, 28)

 • Azután megeskette Izrael fiait: "Ha majd Isten meglátogat benneteket, vigyétek el csontjaimat magatokkal!" (Teremtés könyve 50, 25)

 • Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: (Kivonulás könyve 1, 1)

 • De Izrael fiai termékenyek voltak, elszaporodtak, annyira megsokasodtak és megerõsödtek, hogy betöltötték az országot. (Kivonulás könyve 1, 7)

 • Ezt mondta alattvalóinak: "Látjátok, hogy Izrael fiainak népe megsokasodott és megerõsödött, s már veszélyt jelent számunkra. (Kivonulás könyve 1, 9)

 • Ezért munkafelügyelõket rendeltek Izrael fölé, hogy megkeserítsék az életét olyan munkával, amelyre kényszerítették õket. Így építették a fáraónak a raktárvárosokat, Pitomot és Ramszeszt. (Kivonulás könyve 1, 11)

 • De minél jobban elnyomták õket, annál jobban növekedett számuk és szétterjedtek, ezért félelem fogta el õket Izrael fiai elõtt. (Kivonulás könyve 1, 12)

 • Az egyiptomiak tehát munkára kényszerítették Izrael fiait, (Kivonulás könyve 1, 13)

 • Hosszú idõ telt el, s közben meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig szolgaságban nyögtek, segítségért kiáltoztak, és fohászuk felhatolt Istenhez nyomorúságukból. (Kivonulás könyve 2, 23)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina