Encontrados 1979 resultados para: Izrael

 • Izrael fiainak munkavezetõi elmentek a fáraóhoz és így panaszkodtak: "Miért bánsz így szolgáiddal? (Kivonulás könyve 5, 15)

 • Izrael fiainak munkavezetõi nehéz helyzetbe kerültek, amikor hallották: a napi téglamennyiséget nem csökkenthetik. (Kivonulás könyve 5, 19)

 • azért meghallgattam Izrael fiainak panaszát, akiket Egyiptomban szolgaságra vetettek és megemlékeztem szövetségemrõl. (Kivonulás könyve 6, 5)

 • Ezért közöld Izrael fiaival: Én vagyok Jahve, megszabadítlak benneteket attól a kényszermunkától, amellyel az egyiptomiak sanyargatnak, és kiszabadítlak abból a szolgaságból, amelyben fogva tartanak; mégpedig úgy, hogy megverem és keményen megbüntetem õket. (Kivonulás könyve 6, 6)

 • Mózes közölte ezt Izrael fiaival. De õk nem hittek neki, mert nagyon rájuk nehezedett a kényszermunka. (Kivonulás könyve 6, 9)

 • "Menj és mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy engedje el Izrael fiait országából." (Kivonulás könyve 6, 11)

 • Mózes ezt válaszolta az Úrnak: "Nézd, Izrael fiai sem hallgattak rám, hogyan hallgatna rám a fáraó, hiszen ügyetlen vagyok a beszédben?" (Kivonulás könyve 6, 12)

 • De Isten szólt Mózeshez és Áronhoz és elküldte õket a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl. (Kivonulás könyve 6, 13)

 • Ezek a családjaik fejei: Rubennek, Izrael elsõszülöttének fiai: Hénoch, Pallu, Hecron és Karmi. Ezek Ruben nemzetségei. (Kivonulás könyve 6, 14)

 • Ezek Áron és Mózes, akiknek az Úr megparancsolta: "Vezessétek ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl csoportjaik szerint." (Kivonulás könyve 6, 26)

 • Õk beszéltek a fáraóval, Egyiptom királyával, hogy kivezessék Izrael fiait Egyiptomból. Ezek Mózes és Áron. (Kivonulás könyve 6, 27)

 • Neki mondj el mindent, amit veled közlök, s testvéred, Áron továbbítsa a fáraónak, hogy így elengedje Izrael fiait országából. (Kivonulás könyve 7, 2)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina