Encontrados 94 resultados para: Jordánon

 • Amikor Góren-ha-Atadhoz értek, a Jordánon túlra, nagy ünnepi gyászszertartást tartottak. Hét napig tartó gyászünnepséget rendezett atyjának. (Teremtés könyve 50, 10)

 • Mikor a föld lakói, a kánaániták a Góren-ha-Atad-i gyászünnepélyt látták, így szóltak: "Az egyiptomiaknak nagy gyászünnepük van." Ezért a helyet Abel-Mizrajimnak nevezték el. A Jordánon túl fekszik. (Teremtés könyve 50, 11)

 • Ezután Izrael fiai továbbvonultak, s Moáb mezején ütöttek tábort a Jordánon túl, Jerikó közelében. (Számok könyve 22, 1)

 • Majd folytatták: "Ha tetszésre találtunk szemetekben, akkor adjátok ezeket a földeket szolgáitoknak tulajdonul. Ne vezessetek bennünket a Jordánon túlra!" (Számok könyve 32, 5)

 • Sõt, nem akarunk örökrészt sem a Jordánon túl, nekünk akkorra már meglesz az örökrészünk keleten, a Jordánon innen." (Számok könyve 32, 19)

 • s mind átmentek - harcra készen - a Jordánon túlra az Úr színe elõtt, amíg õ ki nem ûzi minden ellenségét maga elõtt, (Számok könyve 32, 21)

 • Ezt mondta nekik Mózes: "Ha Gád fiai és Ruben fiai, mind, aki csak alkalmas fegyverforgatásra, hadba vonulnak veletek az Úr színe elõtt a Jordánon túlra és megszerzik nektek az országot, adjátok nekik tulajdonul Gileád földjét. (Számok könyve 32, 29)

 • Ha azonban nem vonulnak veletek fölfegyverkezve a Jordánon túlra, Kánaán földjén, köztetek kapjanak örökrészt." (Számok könyve 32, 30)

 • Fölfegyverkezve átvonulunk az Úr színe elõtt Kánaán földjére, de örökrészünk maradjon a Jordánon innen!" (Számok könyve 32, 32)

 • "Szólj Izrael fiaihoz, s mondd meg nekik: Ha átkeltek a Jordánon és Kánaán földjére értek, (Számok könyve 33, 51)

 • A két és fél törzs a Jordánon innen kapott örökrészt, Jerikó közelében, keleten, napkelet felé." (Számok könyve 34, 15)

 • Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha a Jordánon átkelve Kánaán földjére értek, (Számok könyve 35, 10)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina