Encontrados 721 resultados para: amely

 • letette özvegyi ruháját, fátyolt vett magára, befödte arcát és leült Enajim bejáratához, amely a Timna felé vezetõ úton van. Látta ugyanis, hogy Sela már felnõtt, mégse adták õt hozzá feleségül. (Teremtés könyve 38, 14)

 • Az álom csak egy. A hét sovány és csúnya tehén, amely utánuk feljött, szintén hét esztendõt jelent, és a hét száraz, s keleti széltõl perzselt kalász hét ínséges esztendõt jelent. (Teremtés könyve 41, 27)

 • A gabona szolgáljon majd készletül az országnak a hét ínséges esztendõben, amely majd rátör Egyiptom földjére. Így az ország nem megy tönkre az éhínség miatt." (Teremtés könyve 41, 36)

 • Isszachár, mint egy csontos szamár, amely karámok között tanyáz. (Teremtés könyve 49, 14)

 • Dán legyen olyan, mint a kígyó az úton, mint a vipera az ösvényen, amely a ló bokájába mar, hogy a lovasa hátra esik. (Teremtés könyve 49, 17)

 • Keresd fel holnap reggel a fáraót, amikor lemegy a folyóhoz, és várd meg a folyó partján. Vedd kezedbe a botodat, amely kígyóvá változott, (Kivonulás könyve 7, 15)

 • Finom porrá válik egész Egyiptom felett, és kelevényt okoz emberen és állaton, amely mint a fekély, felfakad." (Kivonulás könyve 9, 9)

 • Úgy ellepik majd a föld színét, hogy a földet nem láthatod, s felfalnak mindent, ami a jégesõ után még megmaradt, s lerágnak minden fát, amely a mezõn áll. (Kivonulás könyve 10, 5)

 • A fáraó még ezt mondta: "Pusztulj innét, és ne kerülj többé szemem elé, mert amely napon idejössz, az halálodat jelenti." (Kivonulás könyve 10, 28)

 • Akkor majd hivatalnokaid mind hozzám jönnek, leborulnak elõttem és mondják: Vonuljatok ki, ti és az egész nép, amely téged követ. Akkor majd kivonulunk." Ezután nagy haraggal távozott a fáraótól. (Kivonulás könyve 11, 8)

 • Ezt az elõírást tekintsétek törvénynek, amely minden idõben vonatkozik rád és gyermekeidre. (Kivonulás könyve 12, 24)

 • Ha majd az Úr bevezet a kánaániak, a hetiták, az amoriták, a hivviták és a jebuziták földjére, amelyrõl megesküdött atyáidnak, hogy neked adja, s amely tejjel-mézzel folyik, ott is meg kell tartanod ebben a hónapban ezt a szertartást. (Kivonulás könyve 13, 5)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina