Encontrados 1478 resultados para: egész

 • Így Efron telke, amely Machpelában Mamrétól keletre feküdt, a telek a rajta levõ barlangokkal, s körös-körül a telek egész területén levõ fákkal (Teremtés könyve 23, 17)

 • Akkor Ábrahám így szólt háza legidõsebb szolgájához, aki egész vagyonát kezelte: "Tedd kezedet a csípõm alá! (Teremtés könyve 24, 2)

 • Ábrahám egész vagyonát Izsáknak adta. (Teremtés könyve 25, 5)

 • Azután Abimelek megparancsolta az egész népnek: "Aki ezzel a férfival vagy ezzel az asszonnyal erõszakoskodik, halállal bûnhõdik." (Teremtés könyve 26, 11)

 • De megtudta Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták: "Jákob mindent magához ragadott, ami apánké volt, apánk vagyonából egész gazdagságot szerzett." (Teremtés könyve 31, 1)

 • Ti tudjátok, hogy egész erõmmel szolgáltam atyátoknak. (Teremtés könyve 31, 6)

 • Ha azt mondta: a pettyes állatok legyenek a tieid, akkor az egész nyáj pettyes borjakat ellett, ha azt mondta: a csíkos állatok legyenek a béred, akkor az egész nyáj csíkos állatokat ellett. (Teremtés könyve 31, 8)

 • Valóban, az egész gazdagság, amit Isten elvett apánktól, a mienk és a fiainké. Ezért most tégy meg mindent, amit Isten parancsolt neked!" (Teremtés könyve 31, 16)

 • Ráchel azonban fogta a házi isteneket, a teve nyergébe tette és ráült. Lábán átkutatta az egész sátrat, de nem talált semmit. (Teremtés könyve 31, 34)

 • és az egész táboromat átkutatod? Mit találtál házi holmijaidból? Tedd az én és a te rokonaid elé, õk döntsenek közöttünk. (Teremtés könyve 31, 37)

 • Erre õ megkérdezte: "Mit akartál azzal az egész táborral, amellyel találkoztam?" "Kegyelmet akartam találni uram színe elõtt" - válaszolta. (Teremtés könyve 33, 8)

 • De õ ezt válaszolta neki: "Uram tudja, hogy a gyerekek még gyengék, s a nyájból meg a barmok közül a szoptató állatok ápolásra szorulnak. Hacsak egy nap is túlságosan megerõltetjük õket, az egész nyáj tönkremegy. (Teremtés könyve 33, 13)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina