Encontrados 606 resultados para: együtt

 • Mózes Jazert is kikémleltette, aztán elfoglalták a neki alárendelt helységekkel együtt, és kiûzték az ott lakó amoritákat. (Számok könyve 21, 32)

 • De az Úr azt mondta Mózesnek: "Ne félj tõle, mert kezedbe adom egész népével és országával együtt, hogy azt tedd vele, amit az amoriták királyával, Szichonnal tettél, aki Hesbonban székelt." (Számok könyve 21, 34)

 • Így legyõzték fiaival és egész népével együtt, úgyhogy senki sem volt, aki élve maradt, vagy megmenekült volna, országát pedig elfoglalták. (Számok könyve 21, 35)

 • Visszament hát hozzá, s lám, még ott állt Moáb a vezéreivel együtt az égõáldozatnál. (Számok könyve 23, 6)

 • Izraelnek akkor megölt fiát (akit a midiánita asszonnyal együtt öltek meg) Zimrinek hívták; Simeon törzsébõl a nemzetség vezérének, Saulnak volt a fia. (Számok könyve 25, 14)

 • De egyszersmind a szokásos égõáldozatot is be kell mutatnotok a hozzá tartozó ételáldozattal együtt. (Számok könyve 28, 31)

 • a hozzá tartozó ételáldozattal és a kötelezõ italáldozattal együtt (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függõen, (Számok könyve 29, 21)

 • a hozzájuk tartozó ételáldozattal egyetemben, s az elõírt italáldozattal együtt (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra az elõírás szerint a számuktól függõen (esik), (Számok könyve 29, 24)

 • a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelezõ italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függõen, (Számok könyve 29, 27)

 • a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a kötelezõ italáldozattal együtt (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra meg van határozva, a számuktól függõen, (Számok könyve 29, 33)

 • a hozzájuk tartozó ételáldozattal és a megszabott italáldozattal együtt, (ahogyan) a bikákra, kosokra és bárányokra a számuktól függõen meg van határozva, (Számok könyve 29, 37)

 • Tüstént öljétek meg az összes fiúgyermeket, s ugyanígy öljétek meg az összes olyan asszonyt is, aki már volt együtt férfival. (Számok könyve 31, 17)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina