Encontrados 16 resultados para: ingyen

 • Lábán így szólt Jákobhoz: "Ingyen akarsz nekem szolgálni, mivel rokonom vagy? Mondd meg, mi legyen a béred?" (Teremtés könyve 29, 15)

 • A sátán azt válaszolta az Úrnak: "Talán bizony ingyen olyan istenfélõ az a Jób? (Jób könyve 1, 9)

 • Ingyen szedtél zálogot atyádfiaitól, a meztelen szegénynek elvetted ruháját. (Jób könyve 22, 6)

 • Megnyitom a számat, és beszélni kezdek, s vagyont szerezhettek magatoknak ingyen. (Sirák fia könyve 51, 25)

 • Ezt mondja az Úr: Ingyen adtalak el, s most is váltságdíj nélkül váltalak vissza benneteket. (Izajás könyve 52, 3)

 • Hát most itt mit tegyek? - mondja az Úr. Hiszen népemet ingyen elhurcolták, és akik uralkodnak rajta, ujjonganak - mondja az Úr. Egész nap folyton-folyvást káromolják a nevemet. (Izajás könyve 52, 5)

 • Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. (Izajás könyve 55, 1)

 • "Gazdagságodat és kincseidet prédára bocsátom, ingyen. Így fizetek meg minden bûnödért egész országodban. (Jeremiás könyve 15, 13)

 • Jaj annak, aki házát igazságtalansággal, felsõ termeit jogtalansággal építi. Aki embertársával ingyen dolgoztat, és nem fizeti meg a bérét. (Jeremiás könyve 22, 13)

 • A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket ûzzétek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. (Máté evangéliuma 10, 8)

 • Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejébõl, Jézus Krisztus megváltása árán. (Rómaiaknak írt levél 3, 24)

 • Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetõje, ingyen nyújtsam az evangéliumot, s ne éljek az evangéliumban gyökerezõ jogommal. (Korintusiaknak írt I. levél 9, 18)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina