Encontrados 491 resultados para: lett

 • Rászállott az Úr lelke, s õ bírája lett Izraelnek. Hadat viselt, s az Úr kezébe adta Edom királyát, Kusán-Risataimot, diadalmaskodott Kusán-Risataim fölött. (Bírák könyve 3, 10)

 • Így is történt. Gedeon másnap kora reggel fölkelt, kicsavarta a gyapjút. Amikor a harmatot kinyomta a gyapjúból, tele lett vele egy csésze. (Bírák könyve 6, 38)

 • S akkor éjszaka így tett Isten. Csak a gyapjú maradt száraz, a föld azonban harmatos lett körülötte. (Bírák könyve 6, 40)

 • Gedeon efodot készített belõlük, és városában, Ofrában helyezte el. Egész Izrael odaadta magát neki, és ez lett Gedeonnak és családjának csapdája. (Bírák könyve 8, 27)

 • Utána a betlehemi Ibszán lett Izrael bírája. (Bírák könyve 12, 8)

 • Utána a Zebulunból való Elon lett bíró Izraelben, és tíz évig kormányozta Izraelt. (Bírák könyve 12, 11)

 • Utána a piratoni Hillel fia, Abdon lett bíró Izraelben. (Bírák könyve 12, 13)

 • A levita úgy határozott, hogy ennél az embernél marad. A fiatalember olyan lett számára, mint valamelyik a fiai közül. (Bírák könyve 17, 11)

 • Micha beiktatta a levitát; a fiatalember a papjává lett és Micha házában maradt. (Bírák könyve 17, 12)

 • Boász tehát elvette Rutot, s az a felesége lett. Amikor bement hozzá, az Úr megadta neki, hogy fiút foganjon és szüljön. (Rut könyve 4, 13)

 • A szomszédasszonyok nevet is adtak neki. "Noéminak fia született" - mondták -, és elnevezték Obednek. Õ lett az atyja Dávid atyjának, Izájnak. (Rut könyve 4, 17)

 • Aztán figyeljétek meg: ha odaérnek a hazafelé, a Bet-Semesbe vivõ útra, akkor õ volt, aki ezt a nagy szerencsétlenséget ránk hozta; ha ellenben nem, akkor tudni fogjuk: nem az õ keze ért utol bennünket, hanem valami véletlen folytán lett osztályrészünk." (Sámuel I. könyve 6, 9)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina