Encontrados 524 resultados para: való

 • Izsák negyvenéves volt, amikor Rebekkát, a Paddan-Aramból való aramita Betuelnek a leányát, az aramita Lábán nõvérét feleségül vette. (Teremtés könyve 25, 20)

 • Jákob Paddan-Aramból való visszatérése után szerencsésen elért Szichem városához, amely Kánaán földjén fekszik. (Teremtés könyve 33, 18)

 • Jákob elásta õket a Szichem mellett álló tölgyfa alá, azután útra keltek. A környezõ városokat elfogta az Istentõl való félelem, és nem üldözték Jákob fiait. (Teremtés könyve 35, 5)

 • Isten másodszor jelent meg Jákobnak Paddan-Aramból való visszatérése után, és megáldotta. (Teremtés könyve 35, 9)

 • Jákob emlékkövet állított fel a helyen, ahol vele beszélt, egy kõbõl való emléket, italáldozatot öntött rá és megkente olajjal. (Teremtés könyve 35, 14)

 • Amikor Jobáb király meghalt, helyette a temaniták földjérõl való Husám kormányzott királyként. (Teremtés könyve 36, 34)

 • Szamla meghalt, és helyette a Rechobot-han-Nacharból való Saul kormányzott, királyként. (Teremtés könyve 36, 37)

 • Józsefnek két fia volt, akik Egyiptomban születtek. A Jákob házából való lelkek száma, akik Egyiptomba mentek, hetvenet tett ki. (Teremtés könyve 46, 27)

 • Egy Lévi törzsébõl való férfi elment, és feleséget vett saját nemzetségébõl. (Kivonulás könyve 2, 1)

 • De tudom, hogy még sem benned, sem szolgáidban nincs meg az Úrtól való félelem." (Kivonulás könyve 9, 30)

 • Hét napon keresztül ne legyen kovász a házatokban. Aki kovászosat eszik, azt ki kell irtani Izrael közösségébõl, akár idegen, akár közületek való. (Kivonulás könyve 12, 19)

 • Elindultak Elimbõl, és az Egyiptomból való kivonulásuk utáni második hónap 15. napján Izrael egész közössége Szin pusztájába érkezett, amely Elim és a Sínai-hegy között terül el. (Kivonulás könyve 16, 1)


“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina