Encontrados 27 resultados para: Halleluja

 • Hävitkööt syntiset maasta, älköön jumalattomia enää olko. Kiitä Herraa, minun sieluni. Halleluja! (Psalmit 104, 35)

 • että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen laeistansa vaarin. Halleluja! (Psalmit 105, 45)

 • Halleluja! Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. (Psalmit 106, 1)

 • Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja kaikki kansa sanokoon: "Amen. Halleluja!" (Psalmit 106, 48)

 • Halleluja! Minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni hurskasten kokouksessa ja seurakunnassa. (Psalmit 111, 1)

 • Halleluja! Autuas se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä! (Psalmit 112, 1)

 • Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä. (Psalmit 113, 1)

 • joka antaa hedelmättömän asua kodissa, iloisena lasten äitinä! Halleluja! (Psalmit 113, 9)

 • Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja! (Psalmit 115, 18)

 • Herran huoneen esikartanoissa, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja! (Psalmit 116, 19)

 • Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Halleluja! (Psalmit 117, 2)

 • Halleluja! Ylistäkää Herran nimeä. Ylistäkää, te Herran palvelijat, (Psalmit 135, 1)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina