1. Ea l-a păzit pe primul plăsmuit, tatăl lumii, când a fost creat singur şi l-a eliberat din propria cădere.

2. I-a dat puterea să stăpânească peste toate.

3. Dar un nelegiuit, îndepărtându-se de ea în mânia lui, a pierit din cauza furiei fratricide.

4. Când pământul a fost inundat din cauza lui, înţelepciunea l-a salvat din nou, cârmuindu-l pe cel drept printr-un biet lemn.

5. Ea, când neamurile au ajuns la confuzie prin unanimitatea în nelegiuire, l-a recunoscut pe cel drept şi l-a păzit fără prihană pentru Dumnezeu şi l-a menţinut puternic, în ciuda gingăşiei [lui] pentru copil.

6. Când cei nelegiuiţi erau exterminaţi, ea l-a mântuit pe cel drept ce fugea de focul care cobora peste cele cinci cetăţi.

7. Ca mărturie a acestei nelegiuiri stau ţinutul fumegând şi plantele care produc roade fragede, de câteva ore, iar ca amintire a unui suflet necredincios stă o coloană de sare.

8. Neglijând înţelepciunea, nu numai că au fost împiedicaţi să cunoască cele bune, dar au lăsat amintire a nepriceperii lor celor vii, ca să nu poată să ascundă în cele care au căzut.

9. Dar înţelepciunea i-a mântuit de chinuri pe cei care se îngrijesc de ea.

10. Ea l-a călăuzit pe cărări drepte pe cel drept care fugea de mânia fratelui, i-a arătat domnia lui Dumnezeu şi i-a dat cunoaşterea celor sfinte, l-a făcut să prospere prin muncă şi a dat împlinire trudei sale.

11. I-a fost alături împotriva lăcomiei celor care-l oprimau şi l-a îmbogăţit.

12. L-a păzit de duşmani, l-a pus în siguranţă faţă de cei care-l pândeau, i-a dat premiu pentru lupta puternică, ca să ştie că mai puternică decât toate este pietatea.

13. Ea nu l-a părăsit pe dreptul vândut şi l-a mântuit de păcat.

14. A coborât cu el în groapă şi nu l-a lăsat în lanţuri până când i-a adus sceptru regal şi putere peste cei care-l dominau, i-a arătat mincinoşi pe cei care-l defăimau şi i-a dat o glorie veşnică.

15. Ea a mântuit poporul sfânt şi seminţia neprihănită de popoarele care-i asupreau.

16. A intrat în sufletul celui care se îngrijea de Domnul şi el s-a ridicat împotriva regilor de temut prin minuni şi semne.

17. Le-a dat celor sfinţi răsplată pentru truda lor, i-a călăuzit pe o cale minunată şi a fost pentru ei protecţie ziua şi lumină a stelelor noaptea.

18. I-a făcut să treacă prin Marea Roşie şi să străbată prin ape multe.

19. I-a înecat pe duşmanii lor şi i-a revărsat din profunzimea abisului.

20. De aceea, cei drepţi i-au despuiat pe cei nelegiuiţi şi au cântat, Doamne, numele tău cel sfânt şi au lăudat împreună braţul tău protector.

21. Căci înţelepciunea a dezlegat gura celor muţi şi a făcut clare limbile copilaşilor.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina