1. Căci, iată, în zilele acelea şi în acel timp când îi voi face să se întoarcă din captivitate pe cei din Iúda şi din Ierusalím,

2. voi aduna toate neamurile şi le voi face să coboare în Valea lui Iosafát şi mă voi judeca acolo cu ei din cauza poporului meu, a moştenirii mele, Israél, pe care l-au împrăştiat printre neamuri şi au împărţit ţara lor!

3. Au aruncat sorţii pentru poporul meu, au dat un băiat pentru o desfrânată şi au vândut o fiică pentru vin şi au băut.

4. Ce este între voi şi mine, Tir, Sidón şi toate teritoriile din Filistéea? Vreţi voi să-mi daţi vreo răsplată sau vreţi voi să vă răzbunaţi pe mine? Imediat, repede voi face să se întoarcă răsplata voastră asupra capului vostru.

5. Voi aţi luat argintul meu şi aurul meu, cele de preţ şi cele bune le-aţi dus în templele voastre.

6. Pe fiii lui Iúda şi pe fiii Ierusalímului i-aţi vândut fiilor din Iaván ca să-i îndepărtaţi din teritoriile lor.

7. Iată, eu îi fac să se ridice din locurile unde i-aţi vândut şi voi face să se întoarcă răsplata voastră asupra capului vostru!

8. Îi voi vinde pe fiii voştri şi pe fiicele voastre în mâna fiilor lui Iúda, iar ei îi vor vinde celor din Sába, unui neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit.

9. Vestiţi acestea printre neamuri, sfinţiţi-vă pentru luptă! Să se trezească vitejii, să se apropie şi să urce toţi oamenii de război!

10. Prefaceţi plugurile în săbii şi cosoarele, în suliţe! Cel slab să zică: „Eu sunt un viteaz”!

11. Grăbiți-vă și veniți, toate neamurile dimprejur! Acolo, fă-i să coboare, Doamne, pe vitejii tăi!

12. Să se ridice şi să urce toate neamurile spre Valea lui Iosafát, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile dimprejur!

13. Întindeţi secera, căci este copt secerişul! Coborâţi, căci este plină presa, se revarsă teascurile, căci mare este răutatea lor!

14. Mulţimi-mulţimi [vin] în Valea Sentinţei, căci se apropie Ziua Domnului în Valea Sentinţei.

15. Soarele şi luna se vor întuneca şi stelele îşi vor pierde strălucirea.

16. Domnul strigă din Sión, din Ierusalím îşi înalţă glasul; se cutremură cerurile şi pământul. Dar Domnul este refugiu pentru poporul său, fortăreaţă pentru fiii lui Israél.

17. Veţi şti că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuieşte în Sión, muntele meu cel sfânt. Ierusalímul va fi sfânt şi străinii nu vor mai trece prin el.

18. În ziua aceea, munţii vor picura vin, colinele vor face să se prelingă lapte şi în toate văile lui Iúda va curge apă. Un izvor va ieşi din casa Domnului şi va uda Valea Şitím.

19. Egipt va deveni o devastare şi Edóm va fi un pustiu devastat, pentru violenţa asupra fiilor lui Iúda, când au vărsat sânge nevinovat în ţara lor.

20. Iúda va fi locuit pentru totdeauna şi Ierusalímul, din generaţie în generaţie.

21. Voi purifica sângele lor pe care nu l-am purificat şi Domnul va locui în Sión.

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina