1. În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, aşa cum aţi primit de la noi cum trebuie să umblaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, aşa să umblaţi ca să prisosiţi tot mai mult!

2. Căci voi ştiţi ce învăţături v-am dat în numele Domnului Isus.

3. De fapt, aceasta este voinţa lui Dumnezeu: sfinţirea voastră. Să vă feriţi de desfrânare!

4. Fiecare să ştie să-şi stăpânească propriul trup în sfinţenie şi cinste,

5. nu în patima poftei ca păgânii, care nu-l cunosc pe Dumnezeu!

6. Nimeni să nu-l asuprească sau să-l înşele în această privinţă pe fratele său, pentru că Domnul răzbună toate acestea, după cum v-am spus şi v-am dat mărturie mai înainte!

7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie.

8. De aceea, cine dispreţuieşte acestea nu-l dispreţuieşte pe un om, ci pe Dumnezeu, care vi-l dă pe Duhul său Sfânt.

9. Cât despre iubirea frăţească, nu e nevoie să vă mai scriem, căci voi înşivă aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii.

10. De fapt, o şi faceţi faţă de toţi fraţii care sunt în întreaga Macedónie. Totuşi, vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi şi mai mult,

11. dorind să fiţi liniştiţi, să faceţi [treburile] voastre şi să munciţi cu propriile voastre mâini, după cum v-am poruncit;

12. umblaţi cu demnitate faţă de cei din afară şi să nu aveţi nevoie de nimeni!

13. Nu vreau, fraţilor, ca voi să rămâneţi în ignoranţă cu privire la cei morţi, ca să nu vă întristaţi precum ceilalţi, care nu au speranţă.

14. Căci dacă noi credem că Isus a murit şi a înviat, la fel, prin Isus, Dumnezeu îi va aduce pe cei adormiţi împreună cu el.

15. De fapt, vă spunem aceasta după cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom trece înaintea celor morţi,

16. pentru că însuşi Domnul, la porunca [divină], la strigătul arhanghelului şi în sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu va coborî din ceruri şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi,

17. apoi noi, cei vii, care vom fi rămas atunci, şi vom fi răpiţi împreună cu ei în nori ca să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi cu Domnul pentru totdeauna.

18. Aşadar, îmbărbătaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte!

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina