1. Sofar iz Naama progovori tad i reèe:

2. "Zar na rijeèi mnoge da se ne odvrati? Zar æe se brbljavac još i opravdati?

3. Zar æe tvoje trice ušutkati ljude, zar æe ruganje ostat' neizrugano?

4. Rekao si: 'Nauk moj je neporoèan, u oèima tvojim èist sam i bez ljage.'

5. Ali kada bi Bog htio progovorit' i otvorit usta da ti odgovori

6. kada bi ti tajne mudrosti otkrio koje um nijedan ne može doumit', znao bi da ti za grijehe raèun ište.

7. Možeš li dubine Božje proniknuti, dokuèiti savršenstvo Svesilnoga?

8. Od neba je više: što još da uèiniš? Od Šeola dublje: što još da mudruješ?

9. Duže je od zemlje - šire je od mora!

10. Ako se povuèe, ako te pograbi, ako na sud preda, tko æe mu braniti?

11. Jer on u èovjeku prozire prijevaru, vidi opaèinu ako i ne gleda.

12. Èovjek se bezuman obraæa k pameti i divlji magarac uzdi se pokori.

13. Ako li srce svoje ti uspraviš i ruke svoje pružiš prema njemu,

14. ako li zloæu iz ruku odbaciš i u šatoru svom ne daš zlu stana,

15. èisto æeš èelo moæi tad podiæi, èvrst æeš biti i bojati se neæeš.

16. Svojih se kušnja neæeš sjeæat' više kao ni vode koja je protekla.

17. Jasnije æe tvoj život sjat' no podne, tmina æe se obratit' u svanuæe.

18. U uzdanju svom živjet æeš sigurno i zaštiæen poèivat æeš u miru.

19. Kad legneš, nitko te buniti neæe; mnogi æe tvoju tražiti naklonost.

20. A zlikovcima ugasnut æe oèi, neæe im više biti utoèišta: izdahnut', bit æe jedina im nada."

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina