1. Podsjeæaj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo,

2. nikoga da ne pogrðuju, da budu neratoborni, popustljivi, da oèituju svaku blagost prema svim ljudima.

3. Jer i mi nekoæ bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge.

4. Ali kad se pojavila dobrostivost i èovjekoljublje Spasitelja našega, Boga,

5. on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi uèinismo, nego po svojem milosrðu: kupelji novoga roðenja i obnavljanja po Duhu Svetom

6. koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu,

7. da opravdani njegovom milošæu budemo, po nadi, baštinici života vjeènoga.

8. Vjerodostojna je ovo rijeè i hoæu da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjaèiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima.

9. A ludih se raspra, i rodoslovlja, i svaða, i sukoba zakonskih kloni: beskorisni su i isprazni.

10. S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini

11. znajuæi da je izopaèen i da griješi: on sam sebe osuðuje.

12. Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se k meni u Nikopol jer sam odluèio ondje prezimiti.

13. Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane.

14. A i naši neka se uèe prednjaèiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni.

15. Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas ljube u vjeri. Milost sa svima vama!

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina