Gefunden 68 Ergebnisse für: Iob

 • Ofír, Havilá şi Ióbab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctán. (Cartea Genezei 10, 29)

 • Béla a murit şi în locul lui a fost Ióbab, fiul lui Zérah din Bóţra. (Cartea Genezei 36, 33)

 • Ióbab a murit şi în locul lui a fost rege Huşám, din ţara temaneilor. (Cartea Genezei 36, 34)

 • Fiii lui Isahár: Tóla, Púva, Iob şi Şimrón. (Cartea Genezei 46, 13)

 • Când a auzit Iabín, regele din Haţór, a trimis [mesageri] la Ióbab, regele din Madón, la regele din Şimrón, la regele din Acşáf, (Cartea lui Iósue 11, 1)

 • lui Ofír, lui Havilá şi lui Ióbab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctán. (Cartea întâi a Cronicilor 1, 23)

 • Béla a murit, iar în locul lui a domnit Ióbab, fiul lui Zérah din Bóţra. (Cartea întâi a Cronicilor 1, 44)

 • Ióbab a murit, iar în locul lui a domnit Huşám din ţara celor din Temán. (Cartea întâi a Cronicilor 1, 45)

 • Le-a dat naştere din Hódeş, soţia sa, lui Ióbab, Ţibía, Méşa, Malcám, (Cartea întâi a Cronicilor 8, 9)

 • Işmerái, Izlía şi Ióbab erau fiii lui Elpaál. (Cartea întâi a Cronicilor 8, 18)

 • Era un om în ţinutul Uţ, al cărui nume era Iob. Omul acesta era neprihănit şi drept, se temea de Dumnezeu şi se ferea de rău. (Cartea lui Iob 1, 1)

 • După ce trecea turul zilelor de ospăţ, Iob trimtea ca să-i sfinţească. Se trezea dimineaţa şi aducea arderi de tot după numărul tuturor. Căci Iob spunea: „Poate fiii mei au păcătuit şi l-au «binecuvântat» pe Dumnezeu în inima lor”. Aşa făcea Iob în toate zilele. (Cartea lui Iob 1, 5)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina