Gefunden 821 Ergebnisse für: Moise

 • Copilul a crescut şi ea l-a adus la fiica lui Faraón. El a fost pentru ea ca un fiu. I-a pus numele Moise căci zicea: „L-am scos din apă”. (Cartea Exodului 2, 10)

 • În zilele acelea, Moise crescut mare, a ieşit pe la fraţii lui şi a văzut muncile lor forțate. A văzut un egiptéan care îl bătea pe un evreu, pe [unul] dintre fraţii lui. (Cartea Exodului 2, 11)

 • El i-a zis: ,,Cine te-a pus pe tine căpetenie şi judecător peste noi? Nu cumva vrei să mă ucizi şi pe mine cum l-ai ucis pe egiptéan?”. Moise s-a temut şi a zis: ,,Cu siguranţă faptul este cunoscut”. (Cartea Exodului 2, 14)

 • Faraón a auzit de acest lucru şi căuta să-l omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraón şi a locuit în ţara Madián. Și s-a aşezat lângă o fântână. (Cartea Exodului 2, 15)

 • Dar au venit păstorii şi le-au alungat. Atunci Moise s-a ridicat, le-a salvat şi le-a adăpat turma. (Cartea Exodului 2, 17)

 • Moise a acceptat să locuiască la omul acela, care a dat-o pe fiica sa Sefóra [de soție] lui Moise. (Cartea Exodului 2, 21)

 • Moise păştea turma lui Iétro, socrul său, preotul din Madián. A condus turma dincolo de pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Hóreb. (Cartea Exodului 3, 1)

 • Moise a zis: „Ia să merg şi să văd această mare arătare: de ce nu se mistuie rugul!”. (Cartea Exodului 3, 3)

 • Când Domnul a văzut că el a mers să vadă, Dumnezeu l-a strigat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!”. Iar el a răspuns: „Iată-mă!”. (Cartea Exodului 3, 4)

 • Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób”. Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. (Cartea Exodului 3, 6)

 • Moise i-a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să merg la Faraón şi să-i scot pe fiii lui Israél din Egipt?”. (Cartea Exodului 3, 11)

 • Moise i-a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, eu voi merge la fiii lui Israél şi le voi spune: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi»; şi dacă mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce să le spun?”. (Cartea Exodului 3, 13)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina