Gefunden 497 Ergebnisse für: orice

 • Dacă ne mărturisim păcatele, el este fidel şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nedreptate. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 1, 9)

 • şi [orice] i-am cere primim de la el, pentru că păzim poruncile lui şi facem ceea ce îi este plăcut. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 3, 22)

 • Prin aceasta îl cunoaşteţi pe Duhul lui Dumnezeu: orice duh care îl mărturiseşte pe Isus Cristos venit în trup este de la Dumnezeu. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 4, 2)

 • Dar orice duh care nu-l mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu. Acesta este [duhul] lui Anticríst, despre care aţi auzit că vine; şi acum este deja în lume. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 4, 3)

 • Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că am obţinut tot ce i-am cerut. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 5, 15)

 • Orice nedreptate este păcat, dar există un păcat care nu este spre moarte. (Scrisoarea întâi a sf. apostol Ioan 5, 17)

 • ca să facă judecata împotriva tuturor şi să condamne orice făptură pentru toate faptele nelegiuirii lor pe care le-au făcut şi pentru toate [cuvintele] grele pe care ei, păcătoşii nelegiuiţi, le-au spus împotriva lui”. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 15)

 • Iată că vine cu norii şi orice ochi îl va vedea, chiar şi cei care l-au străpuns! Îşi vor bate [pieptul] din cauza lui toate triburile pământului. Da. Amin! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 1, 7)

 • Şi am auzit orice creatură în cer, pe pământ şi sub pământ şi în mare şi toate câte sunt în ele, spunând: „Celui care şade pe tron şi Mielului să fie binecuvântarea, cinstea, gloria şi puterea în vecii vecilor!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 13)

 • Cerul a fost îndepărtat aşa cum se strânge sulul cărţii şi a fost mişcat de la locul lui orice munte şi insulă. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 14)

 • Regii pământului, cei mari şi comandanţii oştirilor, cei bogaţi şi cei puternici, orice sclav şi orice om liber s-au ascuns în peşteri şi printre stâncile munţilor, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 6, 15)

 • Căci Mielul din mijlocul tronului îi va păstori şi-i va conduce la izvoarele apelor vieţii, iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 17)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina