Gefunden 26 Ergebnisse für: Miłują

 • Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. (Księga Wyjścia 20, 6)

 • a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. (Księga Powtórzonego Prawa 5, 10)

 • Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, (Księga Powtórzonego Prawa 7, 9)

 • Tak, Panie, niechaj zginą wszyscy Twoi wrogowie! A którzy Cię miłują, niech będą jak słońce wschodzące w swym blasku. I żył w spokoju kraj przez lat czterdzieści. (Księga Sedziów 5, 31)

 • I powiedziałem: Ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i straszny, dotrzymujący przymierza i otaczający opieką tych, którzy Cię miłują i zachowują Twoje przykazania. (Księga Nehemiasza 1, 5)

 • A więc raduj się, wesel z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą Pana wieków, szczęśliwi, którzy cię miłują, i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju. (Księga Tobiasza 13, 15)

 • Wszyscy synowie Izraela, którzy ocaleją w tych dniach, wspominać będą Boga w prawdzie i zgromadzeni będą razem. I przyjdą do Jerozolimy, i zamieszkają bezpiecznie na wieki w ziemi Abrahama, która zostanie im dana na nowo. I cieszyć się będą ci, którzy miłują Boga w prawdzie, a popełniający grzech i nieprawość znikną z całej ziemi. (Księga Tobiasza 14, 7)

 • A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują. (Księga Psalmów 5, 12)

 • Twoi bowiem słudzy miłują jego kamienie i użalają się nad jego gruzami. (Księga Psalmów 102, 15)

 • Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. (Księga Psalmów 111, 2)

 • Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! (Księga Psalmów 122, 6)

 • Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować. (Księga Psalmów 132, 16)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina