Gefunden 101 Ergebnisse für: Ognia

 • A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana "z nieba". (Księga Rodzaju 19, 24)

 • Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. (Księga Wyjścia 3, 2)

 • A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. (Księga Wyjścia 13, 21)

 • Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy. (Księga Wyjścia 13, 22)

 • O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. (Księga Wyjścia 14, 24)

 • Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach. (Księga Wyjścia 35, 3)

 • Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany. (Księga Kapłańska 10, 1)

 • W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z Namiotem Świadectwa obłok, i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. (Księga Liczb 9, 15)

 • I tak działo się zawsze: obłok okrywał go "w dzień", a w nocy - jakby blask ognia. (Księga Liczb 9, 16)

 • Każdy więc wziął swoją kadzielnicę, włożył do niej ognia, nasypał kadzidła i stanęli przy wejściu do Namiotu Spotkania - stanął też Mojżesz i Aaron. (Księga Liczb 16, 18)

 • I rzekł Mojżesz do Aarona: Weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła, a idź prędko do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Pan rozgniewał się i już się zaczyna plaga. (Księga Liczb 17, 11)

 • i w ogóle wszystko, czego ogień nie zniszczy, przeprowadźcie przez ogień, aby stało się czyste; ale tylko woda oczyszczenia usunie nieczystość. Czego zaś nie można kłaść do ognia, przeprowadźcie przez wodę. (Księga Liczb 31, 23)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina