Gefunden 266 Ergebnisse für: królem

 • wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą, z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. (Księga Rodzaju 14, 2)

 • z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, królem Ellasaru - czterej królowie przeciwko pięciu. (Księga Rodzaju 14, 9)

 • W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba. (Księga Rodzaju 36, 32)

 • A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry. (Księga Rodzaju 36, 33)

 • Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów. (Księga Rodzaju 36, 34)

 • Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit. (Księga Rodzaju 36, 35)

 • Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki. (Księga Rodzaju 36, 36)

 • A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką. (Księga Rodzaju 36, 37)

 • Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora. (Księga Rodzaju 36, 38)

 • A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab. (Księga Rodzaju 36, 39)

 • Józef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. Józef wyszedłszy od faraona objeżdżał cały kraj. (Księga Rodzaju 41, 46)

 • Pan jest królem na zawsze, na wieki! (Księga Wyjścia 15, 18)


“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina