Gefunden 40 Ergebnisse für: namiotów

 • Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. (Księga Wyjścia 33, 8)

 • Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę Namiotów Spotkania i na wszelką służbę w nim, oraz na święte szaty. (Księga Wyjścia 35, 21)

 • Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. (Księga Kapłańska 23, 34)

 • Wówczas rozkazał społeczności: Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów! Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez ich grzechy! (Księga Liczb 16, 26)

 • Usunęli się więc z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli przed wejściem do swoich namiotów razem z żonami, synami i małymi dziećmi. (Księga Liczb 16, 27)

 • Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. (Księga Liczb 31, 10)

 • Idź i powiedz im: Wróćcie do swoich namiotów! (Księga Powtórzonego Prawa 5, 30)

 • Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 7)

 • Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 13)

 • Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami. (Księga Powtórzonego Prawa 16, 16)

 • I rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie święta Namiotów, (Księga Powtórzonego Prawa 31, 10)

 • Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. (Księga Jozuego 3, 14)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina