Gefunden 784 Ergebnisse für: syna

 • Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. (Księga Rodzaju 22, 13)

 • Przysiągam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, (Księga Rodzaju 22, 16)

 • Usa, syna pierworodnego, Buza, jego brata, Kemuela, praojca Aramejczyków, (Księga Rodzaju 22, 21)

 • Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie! Proście za mną Efrona, syna Sochara, (Księga Rodzaju 23, 8)

 • bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, (Księga Rodzaju 24, 3)

 • ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. (Księga Rodzaju 24, 4)

 • Odpowiedział mu sługa: A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? (Księga Rodzaju 24, 5)

 • Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: Potomstwu twemu dam ten kraj, On pośle swego anioła przed tobą; znajdziesz tam żonę dla mego syna. (Księga Rodzaju 24, 7)

 • Zanim przestał się modlić, nadeszła Rebeka córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abrahama; wyszła z dzbanem na ramieniu. (Księga Rodzaju 24, 15)

 • A ona rzekła: Jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła Nachorowi. (Księga Rodzaju 24, 24)

 • Żona zaś pana mego, Sara, urodziła panu memu w podeszłym swym wieku syna. Jemu to oddał on całą swą majętność. (Księga Rodzaju 24, 36)

 • Pan mój kazał mi przysiąc, że spełnię takie polecenie: Nie wolno ci wziąć żony dla mego syna spośród kobiet Kanaanu - kraju, w którym przebywam, (Księga Rodzaju 24, 37)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina