Gefunden 325 Ergebnisse für: Otac

 • Starija reèe mlaðoj: "Otac nam ostarje, a muža na zemlji nema da bude s nama, kako je obièaj po svem svijetu. (Knjiga Postanka 19, 31)

 • Betuel je bio otac Rebekin. Njih je osam rodila Milka Nahoru, Abrahamovu bratu. (Knjiga Postanka 22, 23)

 • Izak opet iskopa bunare za vodu što su bili iskopani u vrijeme njegova oca Abrahama, a Filistejci ih bili zasuli poslije Abrahamove smrti. On ih je nazvao istim imenima kojima ih je zvao i njegov otac. (Knjiga Postanka 26, 18)

 • Rebeka reèe svome sinu Jakovu: "Upravo sam èula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu: (Knjiga Postanka 27, 6)

 • Možda me se moj otac dotakne te æu u njegovim oèima ispasti varalicom i na se svaliti prokletstvo, a ne blagoslov." (Knjiga Postanka 27, 12)

 • Ode on, naðe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio. (Knjiga Postanka 27, 14)

 • Poslije toga reèe mu njegov otac Izak: "Primakni se, sine moj, i poljubi me!" (Knjiga Postanka 27, 26)

 • A njegov ga otac Izak zapita: "Tko si ti?" On odgovori: "Ja sam tvoj prvoroðenac Ezav!" (Knjiga Postanka 27, 32)

 • Tada otac njegov Izak progovori i reèe: "Daleko od plodna tla dom tvoj æe biti, daleko od rose s neba. (Knjiga Postanka 27, 39)

 • Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio pa reèe u sebi: "Èim doðu dani žalosti za mojim ocem, ubit æu ja svoga brata Jakova." (Knjiga Postanka 27, 41)

 • pa ipak je vaš otac mene varao, deset mi je puta plaæu mijenjao. Ali Bog nije dopuštao da mi nanese štetu. (Knjiga Postanka 31, 7)

 • Zar nas otac nije smatrao tuðinkama? TÓa on je nas prodao, a onda je pojeo novac što ga je za nas dobio! (Knjiga Postanka 31, 15)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina