Gefunden 1786 Ergebnisse für: Tako

 • isto tako žene - u doliènu držanju: neka se rese stidljivošæu i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, (Prva poslanica Timoteju 2, 9)

 • Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolièni, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - (Prva poslanica Timoteju 3, 8)

 • Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. (Prva poslanica Timoteju 3, 11)

 • Tako su i dobra djela oèita, a bila i drukèija, ne mogu se sakriti. (Prva poslanica Timoteju 5, 25)

 • Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. (Druga poslanica Timoteju 3, 8)

 • starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego uèiteljice dobra (Poslanica Titu 2, 3)

 • Mladiæe isto tako potièi da budu razumni. (Poslanica Titu 2, 6)

 • Pa buduæi da djeca imaju zajednièku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smræu obeskrijepi onoga koji imaše moæ smrti, to jest ðavla, (Poslanica Hebrejima 2, 14)

 • Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neæe uæi u moj poèinak! (Poslanica Hebrejima 3, 11)

 • U Poèinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo, prema onom što je rekao: Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neæe uæi u moj poèinak, premda su djela od postanka svijeta dovršena. (Poslanica Hebrejima 4, 3)

 • Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši sveæenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reèe: Ti si sin moj, danas te rodih, (Poslanica Hebrejima 5, 5)

 • A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja. (Poslanica Hebrejima 6, 9)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina