Gefunden 273 Ergebnisse für: Tisuæa

  • Jer da imate u Kristu i deset tisuæa uèitelja, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evanðelju ja vas rodih! (Prva poslanica Korinæanima 4, 15)

  • Ali draže mi je u Crkvi reæi pet rijeèi po svojoj pameti, da i druge pouèim, negoli deset tisuæa rijeèi drugim jezikom. (Prva poslanica Korinæanima 14, 19)

  • I vidjeh, i zaèuh glas anðela mnogih uokolo prijestolja, i biæa i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuæe tisuæa. (Otkrivenje 5, 11)

  • iz plemena Judina dvanaest tisuæa opeèaæenih, iz plemena Rubenova dvanaest tisuæa, iz plemena Gadova dvanaest tisuæa, (Otkrivenje 7, 5)

  • iz plemena Ašerova dvanaest tisuæa, iz plemena Naftalijeva dvanest tisuæa, iz plemena Manašeova dvanaest tisuæa, (Otkrivenje 7, 6)

  • iz plemena Šimunova dvanaest tisuæa, iz plemena Levijeva dvanaest tisuæa, iz plemena Jisakarova dvanaest tisuæa, (Otkrivenje 7, 7)

  • iz plemena Zebulunova dvanaest tisuæa, iz plemena Josipova dvanaest tisuæa, iz plemena Benjaminova dvanaest tisuæa opeèaæenih. (Otkrivenje 7, 8)

  • U taj èas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuæa ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga. (Otkrivenje 11, 13)

  • Grad se stere u èetvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuæa stadija - dužina mu i širina i visina jednaka. (Otkrivenje 21, 16)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina