Gefunden 1274 Ergebnisse für: Tri

 • Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! (Prva Petrova poslanica 4, 7)

 • Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, ðavao, kao rièuæi lav obilazi tražeæi koga da proždre. (Prva Petrova poslanica 5, 8)

 • Kao tat æe doæi Dan Gospodnji u koji æe nebesa trijeskom uminuti, poèela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. (Druga Petrova poslanica 3, 10)

 • Što bijaše od poèetka, što smo èuli, što smo vidjeli oèima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Rijeèi, Životu - (Prva Ivanova poslanica 1, 1)

 • Za Demetrija svjedoèe svi, i sama Istina, a i mi svjedoèimo. A znaš da je naše svjedoèanstvo istinito. (Treæa Ivanova poslanica 1, 12)

 • Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oèi pomažeš i vidiš. (Otkrivenje 3, 18)

 • Tada zaèujem kao neki glas isred èetiriju biæa gdje govori: "Mjera pšenice za denar! Tri mjere jeèma za denar! A ulju i vinu ne udi!" (Otkrivenje 6, 6)

 • I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti peèat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. (Otkrivenje 6, 12)

 • Od ovih triju zala poginu treæina ljudi - od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta. (Otkrivenje 9, 18)

 • I ja æu poslati dva svoja svjedoka da, obuèeni u kostrijet, prorokuju tisuæu dvjesta i šezdeset dana. (Otkrivenje 11, 3)

 • Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat æe njihova trupla tri i pol dana i neæe dopustiti da im se trupla u grob polože. (Otkrivenje 11, 9)

 • Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uðe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu. (Otkrivenje 11, 11)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina