Gefunden 3794 Ergebnisse für: koji

  • A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja proroci i svi koji èuvaju rijeèi ove knjige. Bogu se pokloni!" (Otkrivenje 22, 9)

  • Blago onima koji peru svoje haljine: imat æe pravo na stablo života i na vrata æe smjeti u grad! (Otkrivenje 22, 14)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina