Gefunden 454 Ergebnisse für: ruku

 • "Sine èovjeèji, zgriješi li koja zemlja protiv mene nevjerom i ja podignem ruku na nju te joj uništim i posljednju prièuvu kruha i pustim na nju glad da zatrem u njoj sve ljude i stoku; (Ezekiel 14, 13)

 • Zato, evo, ruku digoh na te, smanjivši ti obrok hrane i predavši te bijesu tvojih mrziteljica, kæeri filistejskih, koje se stide sramotnoga tvojeg vladanja. (Ezekiel 16, 27)

 • Prezreo je zakletvu, razvrgao savez. Da, iako ruku bijaše dao, sve to uèini! Ne, neæe umaæi!' (Ezekiel 17, 18)

 • ne posuðuje uz dobit i ne uzima pridavka, ruku usteže od nedjela, po istini presuðuje, (Ezekiel 18, 8)

 • ruku usteže od nedjela, ne uzima dobiti ni pridavka, vrši moje zakone i hodi po mojim naredbama - ne, taj neæe umrijeti zbog grijeha oèeva, on æe živjeti. (Ezekiel 18, 17)

 • Reci im: Ovako govori Jahve Gospod: 'Onoga dana kad izabrah Izraela i ruku stavih na potomstvo doma Jakovljeva te im se objavih u zemlji egipatskoj, zakleh im se: Ja sam Jahve, Bog vaš! (Ezekiel 20, 5)

 • Ali opet ruku svoju sustegoh radi svojeg imena, da se ono ne kalja pred narodima kojima ih naoèigled izvedoh. (Ezekiel 20, 22)

 • Eto, knezovi izraelski - svaki na svoju ruku - u tebi krv prolijevaju. (Ezekiel 22, 6)

 • Putem si sestre svoje hodila: dat æu ti u ruku èašu njezinu: (Ezekiel 23, 31)

 • ja æu, evo, ruku na te podiæi i kao plijen te predati narodima! Istrijebit æu te iz narodÄa, iskorijeniti iz zemalja! Zatrijet æu te! I znat æeš da sam ja Jahve! (Ezekiel 25, 7)

 • ovako govori Jahve Gospod: Podiæi æu ruku na Edom, istrijebit æu iz njega ljude i životinje! Pretvorit æu ga u pustinju: od Temana do Dedana svi æe od maèa izginuti. (Ezekiel 25, 13)

 • ovako govori Jahve Gospod: Evo, podižem ruku na Filistejce, istrijebit æu Kereæane, uništit æu sve što preostane na morskoj obali! (Ezekiel 25, 16)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina