Gefunden 454 Ergebnisse für: ruku

 • U dan kralja našega knezovi obolješe od žestine vina, a on ruku pruža pijanima. (Hošea 7, 5)

 • Asirac nas neæe izbavljati i neæemo konje više jahati niti æemo djelu ruku svojih govoriti: 'Bože naš!' - jer u tebe sirota milost nalazi." (Hošea 14, 4)

 • Istrijebit æu žitelje ašdodske i žezlonošu iz Aškelona. Pružit æu ruku na Ekron da ostatak filistejski pogine," veli Jahve Gospod. (Amos 1, 8)

 • Bit æe vam k'o onom što uteèe lavljim raljama, a sretne ga medvjed; koji uðe u kuæu i stavi ruku na zid, a ujede ga zmija. (Amos 5, 19)

 • i zatrt æu u tebi sve kipove i stupove kamene. I ti se više neæeš klanjati pred djelom ruku svojih. (Mihej 5, 12)

 • Narodi æe ih vidjeti i bit æe posramljeni uza svu silu svoju; stavit æe ruku na usta i uši æe im oglušiti. (Mihej 7, 16)

 • Jao onom tko otimaèinu zgræe nepravednu kuæi svojoj, da visoko svije gnijezdo svoje i otkloni ruku zla! (Habakuk 2, 9)

 • Sjaj mu je k'o svjetlost, zrake sijevaju iz njegovih ruku, ondje mu se krije sila. (Habakuk 3, 4)

 • "Podignut æu ruku na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema i istrijebit æu iz ovoga mjesta ostatak Baalov, ime služitelja idolskih sa sveæenicima njegovim; (Sefanija 1, 4)

 • Zatim æe svoju ruku diæi protiv Sjevera i razrušit æe zemlju asirsku, od Ninive æe pustoš uèiniti, suhu pustoš kao pustinja. (Sefanija 2, 13)

 • Onda Hagaj ovako reèe: "Takav je i ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - rijeè je Jahvina - takvo je svako djelo ruku njihovih, i sve što ovdje prinose: sve je neèisto!" (Hagaj 2, 14)

 • Udarao sam snijeæu, medljikom i grÓadom svako djelo vaših ruku, ali nikoga nema k meni" - rijeè je Jahvina. (Hagaj 2, 17)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina