Gefunden 48 Ergebnisse für: értetek

 • Az Úr harcol majd értetek, s nektek nem lesz semmi dolgotok." (Kivonulás könyve 14, 14)

 • Most hét napig itt maradtok a táboron kívül! Mindnyájatoknak, akik embert öltetek vagy halotthoz értetek, meg kell a harmadik és a hetedik napon tisztulnotok. (Számok könyve 31, 19)

 • Az Úr, a ti Istenetek majd elõttetek jár és harcba száll értetek, éppúgy, ahogy Egyiptomban tette a szemetek láttára. (Második Törvénykönyv 1, 30)

 • Késõbb a pusztában is láttad, hogy az Úr, a te Istened hordoz, mint gyermekét az egész úton, amelyet megtettetek, amíg ide értetek. (Második Törvénykönyv 1, 31)

 • Ne félj hát tõlük, mert az Úr, a ti Istenetek maga száll síkra értetek!" (Második Törvénykönyv 3, 22)

 • Aztán amit a pusztában tett értetek, míg erre a helyre nem érkeztetek. (Második Törvénykönyv 11, 5)

 • S amikor erre a vidékre értetek, Szichon, Hesbon királya és Og, Básán királya felvonult ellenünk, hogy megtámadjon, de legyõztük, (Második Törvénykönyv 29, 6)

 • Ti tanúi voltatok mindannak, amit az Úr, a ti Istenetek a szemetek láttára tett ezekkel a népekkel. Az Úr, a ti Istenetek harcolt értetek. (Józsue könyve 23, 3)

 • Közületek egy ezret üldözött, mivel az Úr, a ti Istenetek maga harcolt értetek, amint megígérte. (Józsue könyve 23, 10)

 • Nézzétek, én ma minden ember útjára lépek. Ismerjétek el szívetek, lelketek mélyébõl, hogy azokból az ígéretekbõl, amelyeket az Úr, a ti Istenetek tett nektek, egy sem hiúsult meg, minden beteljesedett értetek. Nem hiúsult meg egyetlen egy sem. (Józsue könyve 23, 14)

 • Kivezettem atyáitokat Egyiptomból, és a tengerhez értetek. Az egyiptomiak üldözték atyáitokat, szekerekkel és lovasokkal, egészen a Sás-tengerig. (Józsue könyve 24, 6)

 • Ezután átkeltetek a Jordánon és Jerikóhoz értetek. De Jerikó urai harcba szálltak veletek, az amorita, perizita, kánaáni, hetita, girgasita, hivvita és jebuzita, de én õket adtam a ti kezetekbe. (Józsue könyve 24, 11)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina