Gefunden 107 Ergebnisse für: Mózeshez

 • Az Úr így szólt Mózeshez Midiánban: "Menj, térj vissza Egyiptomba, mert már meghaltak, akik életedre törtek." (Kivonulás könyve 4, 19)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Ha visszaérkezel Egyiptomba, legyen rá gondod, hogy minden csodajelet, amelyet a kezedbe adtam, véghezvigyél a fáraó elõtt. Én azonban megkeményítem a szívét, és nem engedi el a népet. (Kivonulás könyve 4, 21)

 • Az Úr szózatot intézett Mózeshez és ezt mondta neki: "Én vagyok Jahve, (Kivonulás könyve 6, 2)

 • Akkor az Úr így szólt Mózeshez: (Kivonulás könyve 6, 10)

 • De Isten szólt Mózeshez és Áronhoz és elküldte õket a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom földjérõl. (Kivonulás könyve 6, 13)

 • Azon a napon, amelyen az Úr Egyiptom földjén Mózeshez szólt, (Kivonulás könyve 6, 28)

 • Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: (Kivonulás könyve 7, 8)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "A fáraó szíve megkeményedett, nem akarja elbocsátani a népet. (Kivonulás könyve 7, 14)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Mondd meg Áronnak, vedd a botodat, és nyújtsd ki a kezedet Egyiptom vizei fölé: a folyók, a csatornák, a mocsarak és minden ciszterna fölé, hogy vérré váljanak. Váljék vérré mind Egyiptom egész földjén, még az is, ami a fa- vagy kõedényekben van." (Kivonulás könyve 7, 19)

 • Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: "Menj a fáraóhoz és közöld vele: Ezt mondja az Úr: engedd szabadon népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. (Kivonulás könyve 7, 26)

 • Akkor az Úr így szólt Mózeshez: "Mondd meg Áronnak: nyújtsd ki a botodat, üss rá a föld porára, s az szúnyoggá változik egész Egyiptomban." (Kivonulás könyve 8, 12)

 • Ezután az Úr így szólt Mózeshez: "Holnap reggel, amikor a fáraó lemegy a Nílus partjára, járulj eléje és mondd meg neki: Ezt üzeni az Úr: engedd el népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. (Kivonulás könyve 8, 16)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina