Gefunden 11 Ergebnisse für: Megfújta

 • Mihelyt Izrael földjére ért, megfújta a harsonát Efraim hegyén, és Izrael fiai levonultak vele a hegyrõl. Õ pedig az élükön. (Bírák könyve 3, 27)

 • Az Úr lelke rászállt Gedeonra, így megfújta a harsonát, és Abiezer mögéje sereglett. (Bírák könyve 6, 34)

 • A három csoport is megfújta a harsonákat és összetörte a korsókat. Bal kezükben a fáklyát tartották, jobb kezükben pedig a harsonát, amelyet fújtak. Közben ezt kiáltották: "Az Úrért és Gedeonért." (Bírák könyve 7, 20)

 • Volt ott egy semmirekellõ ember, Sebának hívták, s a Benjamin fiai közé tartozó Bichrinek volt a fia. Ez megfújta a harsonát és kihirdette: "Nincs közünk Dávidhoz, semmi közünk Izáj fiához! Ki-ki vissza a sátorba, Izrael!" (Sámuel II. könyve 20, 1)

 • Az elsõ angyal megfújta a harsonát. Erre vérrel vegyes jégesõ és tûz záporozott a földre. A föld harmada elégett, a fák harmada pernyévé lett, és a zöldellõ fû mind elhamvadt. (Jelenések könyve 8, 7)

 • A második angyal is megfújta a harsonát. Erre mint lángban égõ hatalmas hegy, valami a tengerbe zuhant. A tenger egyharmada vérré vált, (Jelenések könyve 8, 8)

 • A harmadik angyal is megfújta a harsonát. Erre az égbõl lehullott egy nagy csillag, s mint égõ fáklya, lobogott. A folyó egyharmadára hullott és a vízforrásokra. (Jelenések könyve 8, 10)

 • A negyedik angyal is megfújta a harsonát. Erre a Nap harmadát, a Hold harmadát és a csillagok harmadát érte a csapás: harmadrészük elsötétedett, a nappal és az éjszaka világossága a harmadával csökkent. (Jelenések könyve 8, 12)

 • Az ötödik angyal is megfújta a harsonát. Erre egy csillagot láttam, amint az égbõl a földre zuhant. Nála volt a mélység kútjának kulcsa. (Jelenések könyve 9, 1)

 • A hatodik angyal is megfújta a harsonát. Erre szózatot hallottam az Isten elõtt álló aranyoltár négy sarka közül. (Jelenések könyve 9, 13)

 • A hetedik angyal is megfújta a harsonát. Nagy szózatok hallatszottak az égben: "Urunk és Fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön-örökké!" (Jelenések könyve 11, 15)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina