Gefunden 243 Ergebnisse für: Megkérdezte

 • Az Úristen megkérdezte az asszonyt: "Mit tettél?" Az asszony így felelt: "A kígyó vezetett félre, azért ettem." (Teremtés könyve 3, 13)

 • Ekkor az Úr megkérdezte Kaint: "Hol van a testvéred, Ábel?" Õ így válaszolt: "Nem tudom; talán õrzõje vagyok testvéremnek?" (Teremtés könyve 4, 9)

 • Abimelek megkérdezte Ábrahámot: "Mit jelent ez a hét bárány, amelyet külön állítottál?" (Teremtés könyve 21, 29)

 • Aztán megkérdezte: "Mondd meg nekem, kinek a lánya vagy? Van-e hely atyád házában, hogy ott töltsük az éjszakát?" (Teremtés könyve 24, 23)

 • megkérdezte a szolgát: "Ki az a férfi ott, aki a mezõn felénk tart?" "Õ a mi urunk" - felelte. Erre vette a fátyolt és elfödte magát. (Teremtés könyve 24, 65)

 • Izsák megkérdezte: "Miért jöttök hozzám, hiszen gyûlöltök és elküldtetek magatoktól?" (Teremtés könyve 26, 27)

 • Izsák megkérdezte fiát: "Hogyan találtál valamit ilyen gyorsan, fiam?" "Az Úr, a te Istened hozta utamba" - válaszolta. (Teremtés könyve 27, 20)

 • Megkérdezte: "Valóban te vagy hát a fiam, Ézsau?""Az vagyok" - válaszolta. (Teremtés könyve 27, 24)

 • Erre így szólt: "Joggal nevezték Jákobnak. Már kétszer becsapott. Elvette elsõszülöttségi jogomat és most az áldást is elvitte tõlem." Majd megkérdezte: "Számomra nem tartogattál áldást, atyám?" (Teremtés könyve 27, 36)

 • Az megkérdezte: "Hogy hívnak?" "Jákobnak" - felelte. (Teremtés könyve 32, 28)

 • Jákob erre megkérdezte és ezt mondta: "Nyilvánítsd ki elõttem nevedet!" Az így válaszolt: "Miért kérdezed a nevemet?" -, s megáldotta. (Teremtés könyve 32, 30)

 • Azután fölnézett, és látta az asszonyokat meg a gyerekeket, és megkérdezte: "Kik ezek veled?" "Ezek a gyermekeim - válaszolta -, akikkel Isten megajándékozta szolgádat." (Teremtés könyve 33, 5)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina