Gefunden 128 Ergebnisse für: Számba

 • "Amikor majd az összeírásnál számba veszed Izrael fiait, mindenki adjon az Úrnak váltságdíjat életéért, hogy az összeírásnál ne érje csapás õket. (Kivonulás könyve 30, 12)

 • Ha valamely levita nem váltja vissza a házát az ilyen városban, a jubileumkor visszaszáll rá, mivel a levita városok házai földbirtok számba mennek Izrael fiai között. (Leviták könyve 25, 33)

 • A megvásárlójával való egyezkedésben számba kell venni az eladástól a jubileumi évig terjedõ éveket, a kiváltási árat az évek száma szerint kell megállapítani, s napjait úgy kell elszámolni, mint a béresét. (Leviták könyve 25, 50)

 • "Vegyétek mind számba Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva az összes férfit, egyenként. (Számok könyve 1, 2)

 • Húsz évtõl fölfelé, te és Áron vegyétek számba mind, aki alkalmas hadi szolgálatra Izraelben, csoportonként. (Számok könyve 1, 3)

 • amint az Úr megparancsolta Mózesnek. Így vették számba õket a Sínai pusztában. (Számok könyve 1, 19)

 • és akiket Ruben törzsébõl vettek számba, 46500-at tettek ki. (Számok könyve 1, 21)

 • és akiket Simeon törzsébõl vettek számba, 59300-at tettek ki. (Számok könyve 1, 23)

 • és akiket Gád törzsébõl vettek számba, 45650-et tettek ki. (Számok könyve 1, 25)

 • és akiket Júda törzsébõl vettek számba, 74600-at tettek ki. (Számok könyve 1, 27)

 • és akiket Isszachár törzsébõl vettek számba, 54400-at tettek ki. (Számok könyve 1, 29)

 • és akiket Zebulun törzsébõl vettek számba, 57400-at tettek ki. (Számok könyve 1, 31)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina