Gefunden 3462 Ergebnisse für: azt

 • Megborzadt, és azt mondta: "Milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza és itt van az ég kapuja." (Teremtés könyve 28, 17)

 • Amikor tehát Jákob este megjött a mezõrõl, Lea eléje ment és azt mondta: "Hozzám kell jönnöd, mivel a fiam mandragórájáért lefoglaltalak magamnak." Így nála aludt. (Teremtés könyve 30, 16)

 • Erre azt mondta Lea: "Isten jó ajándékot adott nekem. Most már nálam marad a férjem, mivel hat fiút szültem neki." Zebulunnak nevezte. (Teremtés könyve 30, 20)

 • A jövõben ebben mutatkozik meg becsületességem: Ha jössz és bérem után nézel, akkor ami a kecskék között nem csíkos és foltos és a bárányok között nem sötét színû, azt mind úgy kell tekinteni, mint amit tõlem loptak." (Teremtés könyve 30, 33)

 • Ha azt mondta: a pettyes állatok legyenek a tieid, akkor az egész nyáj pettyes borjakat ellett, ha azt mondta: a csíkos állatok legyenek a béred, akkor az egész nyáj csíkos állatokat ellett. (Teremtés könyve 31, 8)

 • Széttépettet nem vittem hozzád: én magam kipótoltam. Ha valamit nappal vagy éjjel elloptak, azt rajtam követelted. (Teremtés könyve 31, 39)

 • Azután Jákob így imádkozott: "Atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene! Uram, te azt mondtad nekem, térj vissza földedre és rokonságodhoz, ott jó sorsot biztosítok neked. (Teremtés könyve 32, 10)

 • Te azt mondtad: Jó sorsot biztosítok neked, s utódaidat olyanná teszem, mint a tenger fövényét, amit sokasága miatt nem lehet megszámlálni." (Teremtés könyve 32, 13)

 • Ezeket nyájanként külön-külön átadta szolgáinak, s azt mondta a szolgáknak: "Vonuljatok elõttem és hagyjatok térközt az egyes nyájak között." (Teremtés könyve 32, 17)

 • Aztán így szólt: "Induljunk el, menjünk tovább, és majd melletted megyek." (Teremtés könyve 33, 12)

 • Ézsau azt felelte: "Akkor néhány embert azok közül, akik velem vannak, odaadok neked kísérõül." "Minek az?" - kérdezte. "Csak találjak kegyelmet uram szemében!" (Teremtés könyve 33, 15)

 • Jákob megtudta, hogy lányát, Dinát meggyalázták. De mivel fiai a nyájnál voltak a mezõn, visszatérésükig Jákob hallgatott. (Teremtés könyve 34, 5)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina