Gefunden 1019 Ergebnisse für: elõtt

 • Kévét kötöttünk a mezõn, s íme, az én kévém fölegyenesedett és állva maradt, a ti kévéitek pedig körülvették és meghajoltak az én kévém elõtt." (Teremtés könyve 37, 7)

 • A fõpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek e szavakkal: "Álmomban egy szõlõtõkét láttam magam elõtt. (Teremtés könyve 40, 9)

 • Gondolj rám is, ha majd jól megy a sorod! Gyakorolj kegyet velem, emlékezzél meg rólam a fáraó elõtt, és szabadíts ki ebbõl a házból, (Teremtés könyve 40, 14)

 • József 30 éves volt, amikor Egyiptom királya, a fáraó elõtt állt. József eltávozott a fáraótól és bejárta Egyiptom egész földjét. (Teremtés könyve 41, 46)

 • A mindenható Isten adja, hogy irgalmat találjatok az ember elõtt, és újra elengedjen titeket s veletek testvéreteket, valamint Benjamint is. Hanem én újra gyermektelen vagyok, mint egykor voltam." (Teremtés könyve 43, 14)

 • Ezért József intézõjéhez léptek, a ház bejárata elõtt megszólították, (Teremtés könyve 43, 19)

 • Mivel a te szolgád e szavakkal vállalt kezességet atyja elõtt a fiúért: Ha nem hozom vissza hozzád, akkor egész életemen át viseljem atyám elõtt vétkemet, (Teremtés könyve 44, 32)

 • Ekkor József a körülötte állók elõtt nem tudta tovább visszatartani magát. Rájuk kiáltott: "Menjetek ki mindnyájan!" Így senki sem volt nála, amikor József fölfedte magát testvérei elõtt. (Teremtés könyve 45, 1)

 • Semmi más nem áll rendelkezésedre, csak testünk és földünk. Pusztuljunk el színed elõtt mi is, a földünk is? Vásárolj meg minket és földünket kenyérért, így a földünkkel hasznot hajtunk a fáraónak. De adj vetõmagot, hogy életben maradhassunk, ne haljunk meg és a föld ne váljék sivataggá." (Teremtés könyve 47, 19)

 • Azok így válaszoltak: "Megmentetted életünket, a fáraó tulajdona leszünk, csak találjunk kegyelmet urunk színe elõtt." (Teremtés könyve 47, 25)

 • "Isten, akinek színe elõtt jártak atyáink, Ábrahám és Izsák, Isten, aki pásztorom volt, amióta csak élek, a mai napig, az angyal, aki kivezetett minden szükségembõl, áldja meg e fiúkat. Éljen bennük tovább az én nevem s atyáimé, Ábrahámé és Izsáké, sokasodjanak és szaporodjanak el a földön." (Teremtés könyve 48, 16)

 • Ezért elküldtek Józsefhez és ezt üzenték: "Atyád halála elõtt meghagyta nekünk, (Teremtés könyve 50, 16)


“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina