Gefunden 59 Ergebnisse für: ereje

 • Zebach és Szalmunna így szóltak: "Nos, ronts nekünk magad, hisz amilyen az ember, olyan az ereje." Erre Gedeon fölkelt és megölte Zebachot és Szalmunnát, és elvette a holdacskákat, amelyek a tevék nyakán lógtak. (Bírák könyve 8, 21)

 • A filiszteusok fejedelmei elmentek hozzá és azt mondták neki: "Szedd rá és tudd meg, miben rejlik különleges ereje, hogyan tudnánk fölékerekedni, megkötözni és ártalmatlanná tenni. Ezért ki-ki ad neked 1100 ezüst sékelt." (Bírák könyve 16, 5)

 • Erre õ elaltatta Sámsont a térdén, odahívatott egy embert, az lenyírta fejérõl a hét hajfürtöt. Elkezdett gyengülni és ereje elhagyta. (Bírák könyve 16, 19)

 • De kinek van annyi ereje, hogy hozzá méltó házat építsen? Hiszen a menny és az egek egei sem képesek õt befogadni! Hogyan tudnék én házat építeni neki, hacsak azért nem, hogy tömjént gyújtsak elõtte? (Krónikák II. könyve 2, 5)

 • Achaszját is kerestette. El is fogták, bár elrejtõzött Someronban. Aztán Jehu elé vitték és megölték. De azért eltemették, mert azt mondták: Jehosafát fia volt és az teljes szívébõl kereste az Urat. Azután nem volt senki se Achaszja családjából, akinek ereje lett volna az uralkodáshoz. (Krónikák II. könyve 22, 9)

 • Így szólt hozzájuk: "Kánaán fiai, mondjátok meg, miféle nép az, amely a hegyvidéken lakik? Milyen erõs a serege? Miben rejlik hatalma és ereje? Ki a királyuk, aki élükön áll és vezeti seregét? (Judit könyve 5, 3)

 • "Mi ugyanis nem félünk Izrael fiaitól, hiszen olyan nép, amelynek nincs sem ereje, sem hatalma kemény ütközetre. (Judit könyve 5, 23)

 • Ezen a napon harcosai mind fölszedték a sátort. Seregének ereje százhúszezer gyalogosra és tizenkétezer lovasra rúgott, nem számítva a málháscsapatot. Azoknak az embereknek a száma, akik gyalog követték, szintén igen nagy volt. (Judit könyve 7, 2)

 • Mert ha nem akar is minket ez alatt az öt nap alatt megsegíteni, van ereje hozzá, hogy azokban a napokban, amikor neki tetszik, megoltalmazzon, vagy ellenségeink szeme láttára elpusztítson minket. (Judit könyve 8, 15)

 • Bölcsessége nagy és ereje hatalmas. Ki marad büntetlen, ha vele szembeszáll? (Jób könyve 9, 4)

 • Ereje fölkorbácsolja a tengert, bölcsessége Rahab fölé kerekedik. (Jób könyve 26, 12)

 • Mit ért volna nekem kezüknek ereje? Eltûnt már belõlük az erõnek telje. (Jób könyve 30, 2)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina