Gefunden 491 Ergebnisse für: lett

 • Ohola hûtlen lett hozzám, szerelemre gyulladt szeretõi, a szomszédos asszírok iránt, (Ezekiel könyve 23, 5)

 • Ezek fölfedték mezítelenségét, elvitték fiait és lányait, õt magát meg karddal pusztították el. Így lett hírhedt az asszonyok között, mert végrehajtották rajta az ítéletet. (Ezekiel könyve 23, 10)

 • Így beszélj Ammon fiaihoz: Halljátok az Úrnak, az Istennek a szavát! Ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel nevettél szentélyemen amikor meggyalázták, és Izrael földjén, amikor pusztasággá lett, és Júda házán, amikor fogságba hurcolták, (Ezekiel könyve 25, 3)

 • Mert ezt mondja az Úr, az Isten: Amikor majd pusztasággá lett várossá teszlek, azokhoz a városokhoz hasonlóvá, amelyekben már nem laknak, s felvonultatom a mélységet és elborít az ár, (Ezekiel könyve 26, 19)

 • Azért ezt mondja az Úr, az Isten: Mivel igen magasra nõtt, koronája a felhõkig nyúlt, és nagyságában büszke lett, (Ezekiel könyve 31, 10)

 • Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr, az Isten: Mivel nyájam prédává lett és minden vadállat felfalhatta, mert nem volt pásztora, hiszen pásztoraim nem törõdtek nyájammal, pásztoraim magukat legeltették, nem a nyájamat legeltették, (Ezekiel könyve 34, 8)

 • Tudd meg, hogy én, az Úr, az Isten, hallottam minden gyalázó szavadat, amelyet Izrael hegyeire kiejtettél, amikor így beszéltél: "Pusztulás lett a sorsuk, a mi zsákmányunk lettek." (Ezekiel könyve 35, 12)

 • Azt mondják majd: "Ez az elpusztult föld olyan lett, mint az Éden kertje, és az elpusztított, feldúlt, lerombolt városok lakott erõdök lettek. (Ezekiel könyve 36, 35)

 • Odavitt és lám, ott volt egy ember, aki mintha ércbõl lett volna; lenzsinórt tartott a kezében, meg egy mérõvesszõt és ott állt a kapuban. (Ezekiel könyve 40, 3)

 • Emiatt a király úgy megharagudott s olyan dühös lett, hogy megparancsolta: vesszen Bábelben minden bölcs. (Dániel könyve 2, 12)

 • Ekkor egyszerre összetört a vas, az agyag, a bronz, az ezüst és az arany, s olyanná lett, mint nyáron a szérûn a por, amelyet felkap a szél, úgyhogy nyoma sem marad. A kõbõl pedig, amely eltalálta a szobrot, egy nagy hegy lett, amely betöltötte a földet. (Dániel könyve 2, 35)

 • Most még szánkat se nyithatjuk ki, szégyen és gyalázat lett szolgáid és tisztelõid osztályrésze. (Dániel könyve 3, 33)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina