Gefunden 13 Ergebnisse für: nyomorúságot

 • Nem láttam Jákobban semmi kivetnivalót, nem tapasztaltam Izraelben semmi nyomorúságot. Vele van Istene, az Úr, fel-felharsan a királyi ének. (Számok könyve 23, 21)

 • de aztán felismerik a csapást és a nyomorúságot, és kitárják kezüket ebben a templomban, minden imádságot és minden esdeklést, akár egyes emberek, akár Izrael egész népe intézi hozzád, (Krónikák II. könyve 6, 29)

 • Ezt üzeni az Úr: Igen, rázúdítom erre a helyre és lakóira azt a nyomorúságot, azokat az átkokat, amelyek meg vannak írva a Júda királya elõtt felolvasott könyvben. (Krónikák II. könyve 34, 24)

 • Azok, akik nyomorúságot fogannak, csupa bajt szülnek, és csak hazugság születik ölükbõl. (Jób könyve 15, 35)

 • akár a földre szegezi szemét, mindenütt csak nyomorúságot, sötétséget talál, félelmetes homályt s aggasztó éjszakát. (Izajás könyve 8, 22)

 • Mert ezt mondja az Úr: Íme, most messze elvetem ennek az országnak lakóit; és rájuk hozom a nyomorúságot, hátha így majd rám találnak. (Jeremiás könyve 10, 18)

 • Ezt mondd: "Júda királyai, Jeruzsálem lakói! Halljátok az Úr szavát! A Seregek Ura, Izrael Istene mondja: Nos, olyan nyomorúságot hozok erre a helyre, hogy aki csak hallja, csengeni fog tõle a füle. (Jeremiás könyve 19, 3)

 • "Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Igen, ráhozom erre a városra és a hozzá tartozó valamennyi városra azt a nyomorúságot mind, amellyel megfenyegettem, mivel megkeményítették nyakukat és nem akartak hallgatni a szavamra." (Jeremiás könyve 19, 15)

 • Miért is jöttem ki méhébõl? Hogy csak nyomorúságot és bánatot lássak, és gyalázatban töltsem napjaimat? (Jeremiás könyve 20, 18)

 • Ezért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, Izrael Istene: Rázúdítom Júdára és Jeruzsálem lakóira mindazt a nyomorúságot, amellyel megfenyegettem õket, mivel szóltam nekik, de nem hallgattak rám; hívtam õket, de nem válaszoltak. (Jeremiás könyve 35, 17)

 • Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. (Siralmak könyve 3, 1)

 • Miért feded fel elõttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam elõtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik. (Habakuk könyve 1, 3)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina