Gefunden 95 Ergebnisse für: szolgája

 • Szolgája Jozachar, Simat fia, és Jozabad, Somer fia ütötte le, és atyái mellé temették el, Dávid városában. A fia, Amacja lett helyette a király. (Királyok II. könyve 12, 22)

 • Õ volt az, aki helyreállította Izrael határait az Ematba vivõ úttól egészen a puszta tengeréig, az Úrnak, Izrael Istenének szava szerint, amelyet szolgája, Amittai fia, Jónás, a gát-heferi próféta által hallatott. (Királyok II. könyve 14, 25)

 • mert nem hallgattak az Úrnak, az õ Istenüknek szavára, megszegték szövetségét, mindazt, amit Mózes az Úr szolgája parancsolt. Nem vették tekintetbe, nem ahhoz igazodtak. (Királyok II. könyve 18, 12)

 • Babilon királyának, Nebukadnezárnak 19. esztendejében, az ötödik hónapban, a hónap hetedik napján Bábel királyának szolgája, a testõrség parancsnoka, Nebuzaradan bevonult Jeruzsálembe. (Királyok II. könyve 25, 8)

 • Áron és fiai pedig bemutatták az áldozatot az égõáldozat oltárán és az illatáldozat oltárán. (Az õ feladatuk volt) a szentély szolgálata és az engesztelés Izraelért, ahogyan Mózes, az Isten szolgája elrendelte. (Krónikák I. könyve 6, 34)

 • Izrael nemzetsége az õ szolgája, Jákob fiai az õ választottai. (Krónikák I. könyve 16, 13)

 • Salamon és a vele levõ sokaság elment a gibeoni magaslatra. Ott volt ugyanis az Isten szent sátora, amelyet Mózes, az Úr szolgája készíttetett a pusztában. (Krónikák II. könyve 1, 3)

 • Jerobeám, Nebát fia, Dávid fiának, Salamonnak a szolgája mégis fölkelt és fellázadt ura ellen. (Krónikák II. könyve 13, 6)

 • Erre a király magához hívatta Jehojada fõpapot és kérdõre vonta: "Miért nem sürgeted a levitákat, hogy Júdából és Jeruzsálembõl beszedjék az adót, amelyet Mózes, az Úr szolgája vetett ki Izrael közösségére a megnyilatkozás sátora javára. (Krónikák II. könyve 24, 6)

 • Aztán kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák be az Úrnak az adót, amelyet Mózes, az Isten szolgája állapított meg Izrael számára a pusztában. (Krónikák II. könyve 24, 9)

 • Szolgái még sok mást is beszéltek az Úristen és szolgája, Hiszkija ellen. (Krónikák II. könyve 32, 16)

 • és így válaszoltam a királynak: "Ha jónak látja a király, és szolgája kedves elõtte, akkor küldj el Júdeába, abba a városba, ahol atyáim sírjai vannak, hogy fölépíthessem." (Nehemiás könyve 2, 5)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina