Gefunden 67 Ergebnisse für: vetett

 • Izsák vetett a földön, és abban az esztendõben százszorosan aratott, mivel Isten megáldotta. (Teremtés könyve 26, 12)

 • A történtek után urának felesége szemet vetett Józsefre, és így szólt hozzá: "Hálj velem!" (Teremtés könyve 39, 7)

 • Akkor visszafordultatok és panaszkodtatok az Úr színe elõtt. Az Úr azonban nem hallotta meg panaszotokat és nem vetett ügyet rátok. (Második Törvénykönyv 1, 45)

 • még aznap bevették és kardélre hányták. Azon a napon minden élõt átok alá vetett benne, ahogyan Lachisban tette. (Józsue könyve 10, 35)

 • Akkor Józsue sorsot vetett nekik az Úr színe elõtt, Silóban. Itt Józsue felosztotta a földet Izrael fiai között, törzsek szerint. (Józsue könyve 18, 10)

 • Valahányszor Izrael vetett, Midián, Amalek és kelet fiai felvonultak, Izrael ellen vonultak fel. (Bírák könyve 6, 3)

 • Mivel haldoklott, a körülötte levõ asszonyok így beszéltek hozzá: "Ne aggódj, fiút szültél!" De nem felelt, nem vetett rá ügyet. (Sámuel I. könyve 4, 20)

 • Ezt mondja a Seregek Ura: Meg akarom torolni, amit Amalek Izrael ellen vétett: nem adott neki utat, amikor kivonult Egyiptomból. (Sámuel I. könyve 15, 2)

 • Jonatán csakugyan szót emelt Dávid érdekében atyjánál. Így beszélt: "Ne kövessen el a király bûnt szolgája, Dávid ellen, hiszen õ sem vétett ellened semmit, inkább javadra szolgáltak tettei. (Sámuel I. könyve 19, 4)

 • Szolgád jól tudja, hogy vétett ellened, s ma elsõként jött ide József házából uram, királyom elé!" (Sámuel II. könyve 19, 21)

 • Amaza azonban nem vetett ügyet Joáb kezében a kardra. Így ez beledöfte, úgyhogy a belsõ része kifordult a földre. Meghalt, a második szúrásra már nem volt szükség. Ezután Joáb és testvére, Abisáj folytatták Bichri fiának, Sebának az üldözését. (Sámuel II. könyve 20, 10)

 • A király nem vetett ügyet a népre. De az Úr vezette így, hogy valóra váltsa ígéretét, amelyet az Úr a silói Achija által Jerobeámnak, Nebat fiának tett. (Királyok I. könyve 12, 15)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina