1. Amikor Sába királynõje... értesült Salamon hírnevérõl, eljött, hogy találós kérdésekkel próbára tegye.

2. Nagy kísérettel, fûszerekkel és rengeteg arannyal és drágakõvel megrakott tevékkel érkezett Jeruzsálembe, és mihelyt Salamon király elé került, elmondott mindent, ami a szívén volt.

3. Salamon azonban minden kérdésére megadta a feleletet, nem volt semmi, ami a király elõtt titok maradt, s nem tudta volna megfejteni neki.

4. Amikor Sába királynõje látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet épített,

5. asztalán az ételeket, azt, ahogyan tisztségviselõi ott ültek, szolgái pedig fölszolgáltak, aztán öltözéküket és a pohárnokokat, az égõáldozatot, amit (Salamon) a templomban bemutatott az Úrnak, elámult,

6. és így szólt a királyhoz: "Csakugyan igaz, amit országomban felõled és bölcsességed felõl hallottam.

7. Nem hittem a hírnek, míg el nem jöttem és a saját szememmel nem láttam; valóban, még a felét sem mondták el nekem, bölcsességed és gazdagságod fölülmúlja a hírt, ami eljutott hozzám.

8. Boldogok asszonyaid és boldogok szolgáid itt, mert mindig színed elõtt állnak és hallgatják bölcsességedet.

9. Áldott legyen az Úr, a te Istened, aki tetszését lelte benned és Izrael trónjára ültetett! Mivel az Úr minden idõben szereti Izraelt, királlyá tett, hogy az igazságot és az igazságosságot szolgáld."

10. Aztán a királynak ajándékozott 120 aranytalentumot, s rengeteg fûszert és drágakövet. Soha többé nem került be (az országba) annyi fûszer, mint amennyit Sába királynõje ajándékozott Salamon királynak.

11. De Hirám hajói is, amelyek az aranyat szállították Ofirból, rengeteg almuggimfát és drágakövet hoztak.

12. Az almuggimfából a király fölszerelési tárgyakat csináltatott az Úr templomába és a királyi palotába, továbbá citerákat és hárfákat a dalnokoknak. Soha többé nem került be (az országba), s nem volt látható annyi almuggimfa mind a mai napig.

13. De Salamon király is odaajándékozott Sába királynõjének mindent, ami csak megtetszett neki s amit csak kívánt, azonkívül is, amit királyi nagylelkûségbõl ajándékozott neki. Aztán Sába királynõje útnak indult és visszatért földjére, szolgáival együtt.

14. Annak az aranynak a súlya, amely Salamonnak egyetlen esztendõben befolyt, 666 aranytalentumra rúgott,

15. nem számítva, amit a karavánoktól, a kereskedõk hasznából, az idegen királyoktól és az ország helytartóitól kapott.

16. Salamon király háromszáz nagy pajzsot is veretett aranyból; mindegyik pajzsra 600 aranysékelt fordított.

17. Aztán háromszáz kis pajzsot is csináltatott vert aranyból; 3 minát használt fel mindegyik kis pajzshoz. A király a libanoni erdei palotába vitette õket.

18. Majd csináltatott egy hatalmas trónt elefántcsontból és bevonatta színarannyal.

19. A trónnak hat lépcsõje volt. Hátul, a trón fölött meg bikafejek voltak. A szék mindkét oldalára karfát tettek, a karfák mellett pedig két oroszlán állt.

20. A hat lépcsõn kétoldalt tizenkét oroszlán helyezkedett el. Ilyet még egyetlen királynak sem csináltak soha.

21. A királynak minden ivóedénye aranyból készült és a Libanoni erdei palota minden fölszerelése is színaranyból. Nem volt semmi ezüstbõl, annak Salamon idején nem volt semmi becse.

22. Mert a királynak Hirám hajóin kívül tarsisi hajói is voltak a tengeren. A tarsisi hajók minden harmadik esztendõben visszatértek és hozták az aranyat, ezüstöt, elefántcsontot meg a majmokat és a pávákat.

23. Így Salamon király gazdagságban és bölcsességben felülmúlta a föld minden királyát,

24. és az egész világ arra vágyott, hogy lássa Salamont, hallgassa bölcsességét, amit Isten oltott szívébe.

25. S mindenki hozta ajándékát: ezüst- és aranyedényeket, öltözékeket, fegyvereket, fûszereket, lovakat és öszvéreket, évrõl évre.

26. Salamon harci szekereket és lovakat is szerzett; 1420 harci szekere volt és 12000 lovasa. A szekérvárosokba telepítette õket és a király közelébe, Jeruzsálembe.

27. A király elérte, hogy annyi volt az ezüst Jeruzsálemben, mint a kavics. Aztán azt is elérte, hogy cédrusfából is annyi volt, mint a vadfügefa, amely a síkságon nõ.

28. A lovakat Kilikiából szállították Salamonnak; a király kereskedõi hozták õket Kilikiából pénzért.

29. Egy szekeret 600 ezüstsékelért szállítottak Egyiptomból, egy ló pedig 150-be került. Ugyanígy az õ közvetítésükkel szállították a hetiták királyainak és az arámok királyainak is.

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina