1. A nyolcadik napon Mózes összehívta Áront meg fiait és Izrael véneit.

2. Áronnak ezt mondta: "Végy egy borjút bûnért való áldozatnak és egy kost égõáldozatnak. Mindkettõ hibátlan legyen, és hozd az Úr színe elé.

3. Ezt mondd Izrael fiainak: Hozzatok egy bakot bûnért való áldozatnak, továbbá egy egyesztendõs borjút és bárányt égõáldozatnak (mindkettõ hibátlan legyen),

4. azután egy bikát és egy kost, közösségi áldozatul bemutatni az Úrnak, s végül egy olajjal készített ételáldozatot. Ma az Úr megjelenik nektek."

5. Mind odahozták a megnyilatkozás sátora elé, amit Mózes parancsolt, azután eljött az egész közösség és odaállt az Úr elé.

6. Mózes így szólt: "Az Úr parancsára ezt kell tennetek, hogy az Úr dicsõsége megjelenjék nektek."

7. Mózes azután Áronhoz fordult: "Lépj az oltárhoz és mutasd be a bûnért való áldozatot meg az égõáldozatot, s így engesztelj magadért és házadért. Utána mutasd be a nép áldozatát és végezd el érte az engesztelés szertartását, ahogy az Úr megparancsolta."

8. Áron az oltárhoz lépett és bemutatta a borjút áldozatul saját bûneiért.

9. Áron fiai odanyújtották neki a vért, õ belemártotta az ujját, és kent belõle az oltár szarvaira, a többi vért pedig az oltár lábához öntötte.

10. A bûnért való áldozat háját, a veséket, továbbá a májhoz tartozó hájat elégette az oltáron, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.

11. A húst és a bõrt a táboron kívül égette el.

12. Azután bemutatta az égõáldozatot. Áron fiai odanyújtották neki a vért, õ pedig ráöntötte körös-körül az oltárra.

13. Átadták neki a darabokra vágott állatot is és a fejét, s ezeket is elégette az oltáron.

14. Megmosta a belsõ részeket és a lábakat, s elégette égõáldozatul.

15. Utána bemutatta a nép áldozatát: fogta a nép bûneiért való áldozatra szánt bakot, feláldozta, és a bûnért való áldozatot úgy végezte el, mint az elõbbit.

16. Majd odavitte az égõáldozatot, és azt is az elõírás szerint mutatta be.

17. Ezután az ételáldozatot mutatta be. Tele marékkal vett belõle, s elégette az oltáron, reggeli égõáldozatul.

18. Végül feláldozta a bikát és a kost, a népért való közösségi áldozatul. Áron fiai odanyújtották neki a vért, s õ ráöntötte körös-körül az oltárra.

19. A bika és a kos háját, a farkát, a beleket borító hájat, a veséket, a májhoz tartozó hájat

20. mind rárakta a szegyre és elégette az oltáron.

21. A szegyet és a jobb lapockát mint részesedést bemutatta az Úrnak, ahogy az Úr meghagyta Mózesnek.

22. Áron kitárta kezét a nép felé és megáldotta. Miután bemutatta a bûnért való áldozatot, az égõáldozatot és a közösségi áldozatot, lejött (az oltárról),

23. és bement Mózessel a megnyilatkozás sátorába. Azután mindketten kijöttek, és megáldották a népet. Erre az Úr dicsõsége megjelent az egész népnek.

24. Láng csapott elõ az Úrtól, s megemésztette az oltáron az égõáldozatot és a hájat. Ennek láttára a nép örömrivalgásban tört ki, s mindnyájan arcra borultak.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina