1. Jobb a jó név, mint a jó olaj, és a halál napja, mint a születés napja.

2. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint ahol mulatnak, mert minden embernek ez a vége, s aki él, itt elgondolkodik.

3. Jobb a szomorúság, mint a nevetés, ha komoly az arc, rendben a szív.

4. A bölcsek szíve abban a házban van, amelyben gyászolnak; hanem a balgák szíve a vigasság házában.

5. Jobb a bölcsek feddését hallgatni, mint a balgák dicshimnuszára figyelni.

6. Mert olyan a balga nevetése, mint az égõ tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiábavalóság!

7. Mert a nevetés bolonddá teszi a bölcset, és az öröm megrontja a szívet.

8. Jobb a dolognak a vége az elejénél; jobb a béketûrõ, mint a kevély.

9. Ne siess a bosszankodással, mert a bosszúság a balgák bensejében fészkel.

10. Ne mondd: Miért van az, hogy a régi idõk jobban voltak, mint a mostaniak? Mert nem vall bölcsességre, ha ilyesmit kérdezel.

11. Jó dolog, ha a bölcsesség vagyonnal párosul, és nyereség azoknak, akik látják a napot.

12. Mert akit óv a bölcsesség, azt óvja a pénz is, s mint a tudás külön hasznát, a bölcsesség az életet is biztosítja azoknak, akiknek a birtokában van.

13. Nézd az Isten mûvét: ki tudja kiegyenesíteni, amit õ görbévé tett?

14. Jó napon érezd jól magadat, rossz napon meg lásd be, hogy Isten ezt is jól alkotta, akár csak azt, hogy ne találjon az ember maga mögött semmit.

15. Mindent láttam hiábavaló napjaimban: vannak igazak, akik bár igazak, elpusztulnak, és vannak gonoszok, akik gonoszságuk ellenére is sokáig élnek.

16. Ne légy túlságosan igaz, és ne mutatkozz túlságosan bölcsnek! Mire való gyötörnöd magad?

17. Ne légy szerfölött gonosz, és ne légy esztelen! Mire való volna idõnap elõtt meghalni?

18. Jó az, ha az egyiket szilárdan tartod, de a másikat sem engeded kicsúszni a kezedbõl. Igen, aki Istent féli, mind a kettõt végbeviszi.

19. A bölcsesség nagyobb erõt ad a bölcsnek, mint amennyi (az ereje) tíz hatalmasnak a városban.

20. Nincs a földön olyan igaz ember, aki csak jót tenne és sohasem vétkeznék.

21. Ne figyelj minden szóra, amit kimondanak, mert különben meghallod, hogy átkoz a szolgád.

22. Mert hisz - ezt magad is tudod - te is sokszor átkoztál másokat.

23. Ezt mind kipróbáltam, a bölcsességet szem elõtt tartva. Így szóltam magamban: "Szeretnék szert tenni a bölcsességre!" De távol maradt tõlem.

24. Ami van, messze van, és mélységes mélyen! Ki tudja megtalálni?

25. Aztán azon fáradoztam, hogy megismerjem, kifürkésszem és felkutassam a bölcsességet és a jutalmat, hogy felismerjem, mekkora balgaság a gonoszság és mekkora õrültség a balgaság.

26. S úgy találtam, hogy a halálnál is keserûbb dolog az asszony, aki olyan, mint a hurok, a szíve háló, a karjai bilincsek. Aki Istennek tetszik, az megmenekül tõle, de a bûnöst megfogja.

27. Nos, ezt találtam, mondja a prédikátor, amikor mindent számba vettem.

28. Ezen túl is kutattam még, de nem találtam semmit. Ezer között találtam egy férfit jónak, de asszonyt az összes között sem találtam.

29. Lásd, csak ezt találtam: Isten az embert igaznak teremtette, de sokféle mesterkedésbe ártja magát.

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina