1. Az Úr így szólt Mózeshez:

2. "Adj parancsot Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Legyen gondotok rá, hogy kellemes illatú égõáldozatul meghatározott idõben felajánljátok nekem az engem megilletõ áldozati ajándékokat, az égõáldozat céljára szolgáló ételeket.

3. Hirdesd ki nekik! Ez az égõáldozat, amelyet be kell az Úrnak mutatnotok. Mindennap két egyéves hibátlan bárányt rendszeres égõáldozatul.

4. Az egyik bárányt reggel kell feláldoznod, a másikat estefelé áldozd fel,

5. s vele egy tized efa lisztlángot is, meghintve egy negyed hin színtiszta olajjal, ételáldozatképpen.

6. Ez az állandó égõáldozat, ahogy már a Sínai-hegyen bemutatták az Úrnak kellemes illatú égõáldozatul.

7. Az ehhez hozzátartozó italáldozat egy negyed hin bárányonként; a boráldozatot a szentélyben ajánld fel az Úrnak.

8. A második bárányt estefelé áldozd fel. S vele ugyanazt az ételáldozatot mutasd be a hozzá tartozó italáldozattal, mint reggel - kellemes illatú égõ- áldozatul az Úrnak.

9. Szombati napon két egyéves hibátlan bárányt, két tized lisztlángot, olajjal meghintve mint ételáldozatot, s a hozzá tartozó italáldozatot -

10. ez a szombati égõáldozat, amely minden szombaton esedékes az állandó égõáldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton kívül.

11. Hónapjaitok elsõ napján két fiatal bikát, egy kost és hét hibátlan, egyesztendõs bárányt kell égõáldozatul bemutatnotok az Úrnak,

12. ezenkívül bikánként három tized, olajjal meghintett lisztlángot ételáldozatul, a koshoz meg két tized, olajjal vegyített lisztlángot ételáldozatul,

13. s minden bárányhoz is egy tized, olajjal meghintett lisztlángot ételáldozatul - kellemes illatú égõáldozatul, tûzáldozatul az Úrnak -,

14. hozzá tartozó italáldozatul meg bikánként fél hin bort, a koshoz pedig egy harmad hint, és minden bárányhoz egy negyed hint (számítva). Ez az újhold idejére rendelt égõáldozat, amely egész éven át minden hónapban esedékes.

15. Ezenkívül egy kecskebakot is fel kell áldozni engesztelõ áldozatul az Úrnak, a szokásos égõáldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton kívül.

16. Az elsõ hónap tizennegyedik napja pászka az Úr tiszteletére.

17. E hónapnak tizenötödik napja azonban ünnep. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni.

18. Az elsõ nap gyûljetek össze a szentélynél. Semmiféle szolgai munkát ne végezzetek.

19. S égõáldozatul, tûzáldozatul ajánljatok fel az Úrnak: két fiatal bikát, egy kost, és hét egyéves, hibátlan bárányt - csak hibátlant lehet -,

20. valamint olajjal meghintett lisztlángot, hozzá tartozó ételáldozatul, három tizedet (számítva) mindegyik bikához, két tizedet a koshoz

21. és egy-egy tizedet a hét bárányhoz.

22. Ezenkívül egy kecskebakot engesztelõ áldozatul, hogy megtisztuljatok.

23. Mindezt a reggeli áldozaton kívül kell bemutatnotok, ami a szokásos égõáldozatból áll.

24. Ezt az áldozatot mutassátok be mind a hét napon kellemes illatú égõáldozatul az Úrnak; a szokásos égõáldozaton, s a vele együttjáró italáldozaton kívül kell ezt bemutatnotok.

25. A hetedik nap aztán ismét gyûljetek egybe a szentélynél, s akkor se végezzetek semmiféle szolgai munkát.

26. Ugyanígy az elsõ termés napján, amikor is ételáldozatot mutattok be az új kenyérbõl az Úrnak, azaz a hetek ünnepén is gyûljetek egybe a szentélynél; semmiféle szolgai munkát ne végezzetek.

27. S kellemes illatú égõáldozatul mutassatok be az Úrnak: két fiatal bikát, egy kost és hét egyesztendõs bárányt - csak hibátlant szabad -,

28. valamint ételáldozatul olajjal meghintett lisztlángot, három tizedet mindegyik bikához, két tizedet a koshoz

29. és egy-egy tizedet a hét bárányhoz.

30. Ezenkívül engesztelõ áldozatul egy kecskebakot, hogy megszabaduljatok bûneitektõl.

31. De egyszersmind a szokásos égõáldozatot is be kell mutatnotok a hozzá tartozó ételáldozattal együtt.

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina