1. (A karvezetõnek, húros hangszerre - Dávid tanítókölteménye.)

2. Figyelj imádságomra, Uram, ne zárkózz el könyörgésem elõl!

3. Fordulj felém és hallgass meg! A félelem hajszol,

4. az ellenség zaja és a gonoszok lármája megzavar. Mert bajt hoznak rám, bõszülten támadnak.

5. A szívem remeg bensõmben, és halálfélelem környékez.

6. Félelem, aggódás kerít hatalmába, és borzalom tölt el.

7. Így szólok: "Bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak, akkor elrepülnék és megnyugodnék."

8. Igen, szeretnék elfutni messze innét, kedvem szerint a pusztában laknék.

9. Sietve kerestem vihartól, széltõl védett menedéket,

10. Uram, a rohanó ár és nyelvük zaklatása ellen. Hiszen a városban csak viszályt és erõszakot látok.

11. Nappal és éjjel körbejárnak a város falain, belül erõszak és gonoszság tanyázik.

12. Belsejében álnokság lakik, az utcákon nem szûnik a zsarolás és csalás.

13. Ha csak ellenségem gyalázna, azt még elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyûlöl, elbújnék elõle.

14. De te voltál az, aki társam vagy, te lettél ellenségem, akiben megbíztam,

15. akivel az Isten házában bensõséges barátságra léptem. Eméssze meg õket a nyugtalanság,

16. lepje meg õket a halál! Élve kerüljenek a sírba, mert ahol õk vannak, ott van a gonoszság házaikban!

17. Én azonban Istenhez kiáltok, az Úr megment engem.

18. Panaszkodom és sóhajtozom színe elõtt este, reggel, délben, és meghallgatja szavam.

19. Békében menti meg lelkemet azoktól, akik bántanak. Mert sokan vannak ellenem.

20. Isten engem meghallgat, õket megalázza: õ, aki örökké uralkodik; mivel nem térnek meg, s nem ismerik az istenfélelmet.

21. Ki-ki barátja ellen emeli kezét, és megszegi adott szavát.

22. Arca olyan sima, mint a vaj, de szívében háborút forgat. Látszatra beszéde enyhítõ olaj, de a valóságban kivont éles kard.

23. Bízd gondjaidat az Úrra, õ majd megerõsít, nem hagyja, hogy az igaz meginogjon!

24. Te pedig, Istenem, taszítsd le õket mind az örvény kútjába. A vérengzõ és csaló emberek éveik felét sem érik meg. De én, Uram, tebenned bízom.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina