1. Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui! Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale [minunate]!

2. Cântaţi-i, cântaţi psalmi! Meditaţi la toate minunile sale!

3. Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt! Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!

4. Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui, căutaţi întotdeauna faţa lui!

5. Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut, de minunile sale şi de judecăţile gurii lui!

6. Voi, descendenţii lui Abrahám, slujitorul lui, voi, copiii lui Iacób, aleşii lui!

7. El, Domnul, este Dumnezeul nostru; judecăţile lui sunt [lege] pentru tot pământul.

8. El îşi aduce aminte totdeauna de alianţa sa, de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,

9. de alianţa pe care a încheiat-o cu Abrahám, de jurământul pe care l-a făcut lui Isáac

10. şi pe care l-a stabilit ca hotărâre pentru Iacób, alianţă veşnică pentru Israél,

11. zicând: „Ţie îţi dau ţara Canaánului, partea ta de moştenire”.

12. Pe când erau în număr mic, puţini şi străini acolo

13. şi mergeau de la un neam la altul, dintr-un regat la un alt popor,

14. nu a îngăduit nimănui să-i asuprească şi de dragul lor a pedepsit şi regi:

15. „Nu vă atingeţi de unşii mei şi nu le faceţi rău profeţilor mei!”.

16. Domnul a trimis foamete asupra ţării şi i-a lăsat fără hrană.

17. A trimis înaintea lor un bărbat, pe Iosíf, care a fost vândut ca sclav.

18. I-au strâns picioarele în obezi, i-au pus lanţuri la gât,

19. până când cuvântul lui s-a împlinit, până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate.

20. Atunci, regele a trimis să-l lase liber şi stăpânitorul popoarelor l-a eliberat;

21. l-a pus stăpân peste casa lui şi stăpânitor peste toată averea lui,

22. ca să-i instruiască pe principii săi după inima lui, să-i facă înţelepţi pe bătrânii lui.

23. Şi a intrat Israél în Egipt şi Iacób a locuit ca străin în ţara lui Ham.

24. Şi poporul său a crescut foarte mult, l-a făcut mai puternic decât asupritorii lui.

25. Acestora le-a schimbat inima şi au urât poporul lui, s-au purtat mişeleşte cu slujitorii săi.

26. I-a trimis pe slujitorul său Moise şi pe Áaron, pe care şi i-a ales;

27. a făcut prin ei semne minunate, [a săvârşit] minuni în ţara lui Ham.

28. A trimis întuneric şi s-a făcut beznă, dar nu au fost ascultători faţă de cuvintele lui.

29. Le-a prefăcut apele în sânge şi a făcut să moară peştii lor.

30. Ţara lor a forfotit de broaşte până la camerele regilor ei.

31. El a spus şi au venit roiuri de muşte şi ţânţari, în tot ţinutul lor.

32. În loc de ploaie, le-a dat grindină, flăcări de foc, în ţinutul lor.

33. A lovit viile şi smochinii lor şi a sfărâmat copacii din hotarele lor.

34. El a spus şi au venit lăcuste şi omizi fără număr.

35. Şi au mâncat toată iarba din ţara lor şi au devorat roadele pământului lor.

36. Au lovit pe toţi întâii-născuţi din ţara lor, toată primiţia puterii lor.

37. I-a scos pe ei [încărcaţi] cu argint şi aur şi nu se afla niciunul care se clătina în triburile lor.

38. S-a bucurat Egiptul la plecarea lor, căci căzuse spaimă asupra lor.

39. A întins un nor ca să-i ocrotească şi un foc să le lumineze noaptea.

40. Au cerut şi a făcut să vină prepeliţe şi i-a săturat cu pâine din ceruri.

41. A deschis stânca şi au izvorât ape care s-au revărsat ca un râu în pământ uscat,

42. pentru că şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt [dat lui] Abrahám, slujitorul său.

43. L-a făcut pe poporul său să iasă cu veselie, pe aleşii săi, în [mijlocul] strigătelor de bucurie.

44. Şi le-a dat lor pământurile neamurilor şi au pus stăpânire pe truda popoarelor,

45. ca să păzească poruncile lui şi să ţină legile lui. Aleluia!

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina