1. A na to drży moje serce, zda się, że z piersi wyskoczy.

2. Tego huku pilnie słuchajcie, grzmotu, co z ust Jego wychodzi.

3. Pod całym niebem latać każe błyskawicy, po krańce ziemi jej światło.

4. Potem nastaje huk straszny, to grzmot zesłał Wszechmocny; nie wstrzymał go, bo ciągle go słychać.

5. A Bóg cudownie grzmi swoim głosem, działając cuda niepojęte.

6. Śniegowi mówi: Padaj na ziemię!, ulewie i deszczowi: Bądźcie mocne!

7. Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważał Jego dzieła.

8. Zwierzęta zaszyte w kryjówkach nocują w swych legowiskach.

9. Burza przychodzi z komory, zima nadciąga z północy,

10. mróz dany z tchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody.

11. Blask Jego chmury rozpędza, słońce rozprasza obłoki.

12. Tu i tam ono krąży, idzie, by spełnić zlecenia. Wszystkie nakazy wykona na całej powierzchni ziemi,

13. jako upomnienie czy łaska lub jako miłosierdzie wysłane.

14. Posłuchaj, Hiobie, zaczekaj! A cuda Boże zrozumiesz.

15. Czy wiesz, jak Bóg rozkazuje, jak świeci z chmur błyskawicą?

16. Czy wiesz, jak w powietrzu mgły wiszą? Te cuda są pełne mądrości.

17. Ubranie twoje gorące, gdy ziemia spoczywa bez wiatru.

18. Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu?

19. Poucz nas, co Mu odpowiedzieć, w ciemności nie możemy się bronić.

20. Czy trzeba Mu zgłosić: Chcę mówić? Musi Mu człowiek powiedzieć, że ginie?

21. Nie widać teraz światłości, jaśnieje poza chmurami. Zawieje wiatr i je rozpędzi.

22. Z północy przychodzi blask złoty, to Boga straszliwy majestat.

23. Wszechmocny jest - któż Go dosięże? Pełen potęgi, świętości, bogaty w prawość, nie w ucisk.

24. Stąd Go się ludzie lękają. Nie zważa na wszystkich mądrych sercem.

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina