1. Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov èas da prijeðe s ovoga svijeta Ocu, buduæi da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio.

2. I za veèerom je ðavao veæ bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda.

3. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa

4. usta od veèere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se.

5. Nalije zatim vodu u praonik i poène uèenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.

6. Doðe tako do Šimuna Petra. A on æe mu: "Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?"

7. Odgovori mu Isus: "Što ja èinim, ti sada ne znaš, ali shvatit æeš poslije."

8. Reèe mu Petar: "Neæeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te ne operem, neæeš imati dijela sa mnom."

9. Nato æe mu Šimun Petar: "Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!"

10. Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je èist! I vi ste èisti, ali ne svi!"

11. Jer znao je tko æe ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi èisti."

12. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reèe im: "Razumijete li što sam vam uèinio?

13. Vi me zovete Uèiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam!

14. Ako dakle ja - Gospodin i Uèitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge.

15. Primjer sam vam dao da i vi èinite kao što ja vama uèinih."

16. Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veæi od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla.

17. Ako to znate, blago vama budete li tako i èinili!"

18. "Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže."

19. "Veæ vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam.

20. Zaista, zaista, kažem vam: Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao."

21. Rekavši to, potresen u duhu Isus posvjedoèi: "Zaista, zaista, kažem vam: jedan æe me od vas izdati!"

22. Uèenici se zgledahu meðu sobom u nedoumici o kome to govori.

23. A jedan od njegovih uèenika - onaj kojega je Isus ljubio - bijaše za stolom Isusu do krila.

24. Šimun Petar dade mu znak i reèe: "Pitaj tko je taj o kome govori."

25. Ovaj se privine Isusu uz prsa i upita: "Gospodine, tko je taj?"

26. Isus odgovori: "Onaj je kome ja dadnem umoèen zalogaj."

27. Tada umoèi zalogaj, uze ga i dade Judi Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uðe u nj Sotona. Nato mu Isus reèe: "Što èiniš, uèini brzo!"

28. Nijedan od sustolnika nije razumio zašto mu je to rekao.

29. Buduæi da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu je Isus rekao: "Kupi što nam treba za blagdan!" - ili neka poda nešto siromasima.

30. On dakle uzme zalogaj i odmah iziðe. A bijaše noæ.

31. Pošto Juda iziðe, reèe Isus: "Sada je proslavljen Sin Èovjeèji i Bog se proslavio u njemu!

32. Ako se Bog proslavio u njemu, i njega æe Bog proslaviti u sebi, i uskoro æe ga proslaviti!

33. Djeèice, još sam malo s vama. Tražit æete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama: kamo ja odlazim, vi ne možete doæi.

34. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.

35. Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge."

36. Kaže mu Šimun Petar: "Gospodine, kamo to odlaziš?" Isus mu odgovori: "Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poæi za mnom. No poæi æeš poslije."

37. Nato æe mu Petar: "Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poæi za tobom? Život æu svoj položiti za tebe!"

38. Odgovori Isus: "Život æeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neæe zapjevati dok me triput ne zatajiš."

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina